Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Legendy różańcowe

 

Krzew róży

 

W jednej z uroczych dolin leżących między wspaniałymi gór łańcuchami, w Saksonii – u skraju lasu, z którego wypływa cichy, szemrzący strumyk – mieszkańcy tamtejsi, pokazują zabłąkanemu w te strony i zdziwionemu podróżnikowi stary bardzo, lat blisko tysiąc liczący, krzew różany, a do którego następujące przywiązane jest podanie:

 

Ludwik Pobożny, cesarz niemiecki, przebywając na czele swej armii, podczas pewnej zimowej nocy przez lasy i pola tego kraju, wówczas jeszcze dzikie i nieuprawne, zgubił różaniec, który zwykł był nosić przy sobie.

 

Głęboko zasmucony tą stratą, cesarz dał rozkaz, by zaraz o świcie przeszukano las, dla odnalezienia ulubionego różańca, który otrzymał od cesarzowej, swej matki i przyobiecał, iż na miejscu, gdzie by różaniec znaleziono, wybuduje kaplicę.

 

Dzień cały jednak upłynął na bezowocnych poszukiwaniach.

 

Dopiero nad wieczorem, młody jeden paź, którego cesarz bardzo polubił dla pobożności jego i niewinności – oraz dla szczególniejszego jego ku Królowej Niebios nabożeństwa, spostrzegł różaniec ów zawieszony na gałązce dzikiego krzewu róży. Krzew cały, choć to późna i ostra była zima, a ziemia całunem śniegu okryta, przeobficie ślicznym obsypany był kwieciem.

 

Uderzony tym cudem cesarz złożył dzięki Bogu i zaraz następnej wiosny rozpoczął na tym miejscu budowę kaplicy, a na niej umieścił kopułę w kształcie potrójnej korony, służącą za podstawę pod statuę Najświętszej Dziewicy.

 

Cudowny zaś krzew róży kazał cesarz pielęgnować starannie.

 

Urósł on i pokrył całe prawie ściany zewnętrzne świątyni i rokrocznie bujnym okrywa się róż kwieciem.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 467-468.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXIX, Kraków 2019

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: