PROBLEMY Z NOWYMI SAKRAMENTAMI (*)

 

KS. RAMA P. COOMARASWAMY

 

PRZEDMOWA

 

Rozprawy zawarte w tej książce powstawały na przestrzeni wielu lat. Niektóre doczekały się publikacji w kilku językach, inne napotkały na wielkie trudności, aby się w ogóle ukazać i dotarły do przyjaciół i kolegów jedynie w formie powielaczowej. Na prośbę kilku czytelników połączyłem je w jedno opracowanie pod tytułem "The Problem with the Other Sacraments". Wybrałem taki tytuł, ponieważ w wielu aspektach są one kontynuacją mojej książki na temat problemów z Nową Mszą opublikowanej kilka lat temu przez wydawnictwo TAN.

 

Pierwsza rozprawa została napisana jako ostatnia w kolejności. Dotyczy ona kryteriów, jakimi w tych czasach zamętu mogą posłużyć się katolicy w celu podjęcia decyzji w co wierzyć oraz jak postępować. Być może jest ona najważniejsza, ponieważ wszystko, co później będzie przedstawione wypływa z kryteriów, które zostały w niej ustalone (albo dokładniej, przypomniane).

 

To czym zajmę się w dalszej części książki to cykl rozdziałów dotyczących zmian w Sakramentach innych niż Msza Święta. Po ogólnym wprowadzeniu, które skupia się wokół zasad Teologii Sakramentalnej, przedyskutowane zostaną posoborowe zmiany w sakramentach. Jak Kościół osądza ważność Sakramentu i czego jako katolicy musimy wymagać od duchownych, aby te kryteria były spełnione? Czy zmiany w Sakramencie Święceń, a szczególnie te dotyczące konsekracji biskupich, czynią je pustymi i nieważnymi? A jeśli tak, czy kapłani wyświęcani przez takich fałszywie konsekrowanych "biskupów" są naprawdę kapłanami? Rozdział (pierwotnie rozprawa) badający tę kwestię o kluczowym znaczeniu, już od ponad dziesięciu lat ukazuje się w druku i został przetłumaczony na język francuski, hiszpański i niemiecki. Po dziś dzień zawarte w nim twierdzenie – że obrzęd konsekracji biskupich, będąc w znacznej mierze akceptowalny dla protestantów i w nikłym stopniu przejawiając katolicki charakter jest prawie na pewno nieważny – nigdy nie zostało podważone.

 

Jestem bardzo wdzięczny księdzu Dominikowi Radeckiemu CMRI za jego wkład do tematu o zmianach w rycie Chrztu. Kwestia Chrztu jest zagadnieniem złożonym. Nie trzeba być katolikiem by ochrzcić katolika, chociaż oczywiście należy użyć właściwej formy i mieć intencję dokonania tego, czego chce Kościół (albo Chrystus). Wiele protestanckich chrztów jest ważnych, a jako że większość protestanckich sekt nadal udziela chrztu, nie było potrzeby, aby całkowicie zniszczyć ten obrzęd. Dokonano jednakże niezliczonych, bardzo znaczących zmian i opracowano całe mnóstwo różnorodnych rytów Chrztu na przeróżne okazje, każda z mnóstwem "opcji". U samych korzeni tych zmian legły znaczące zmiany w rozumieniu samego celu obrzędu. To z kolei może łatwo wpływać na intencję szafarza sakramentu i stąd może łatwo niszczyć jego ważność i to nawet w sytuacji, gdy użyto właściwej formy i materii.

 

Wielu tradycyjnych kapłanów zarówno w kraju jak i zagranicą zapoznało się z treścią każdego z poniższych rozdziałów. Ich sugestie, komentarze i poprawki zostały tu zawarte. Aby wymienić ich wszystkich musiałbym przytoczyć bardzo długą listę nazwisk. Wiele artykułów jest wykorzystywanych w tradycyjnych seminariach w naszym kraju, Europie i Ameryce Południowej. Niektórzy uznają ich treść za obraźliwą, lecz mam szczerą nadzieję, że we wszystkim, co napisałem odtworzyłem jedynie wiernie nauczanie Kościoła Wszechczasów. Jeśli tylko można będzie wykazać, że w jakimś punkcie popełniłem błąd, będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie sprostowania.

 

Ks. Rama P. Coomaraswamy (2002)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

Przypisy:

(*) Tytuł opracowania w oryginale angielskim The Problem with the Other Sacraments nawiązuje do książki tegoż Autora pt. The Problems with the New Mass (przyp. red. Ultra montes).

 


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ks. Rama Coomaraswamy. "Problemy z nowymi sakramentami"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: