DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XLIV.

 

De non attrahendo sibi res exteriores

 

ROZDZIAŁ XLIV.

 

Nie należy przyciągać ku sobie rzeczy zewnętrznych

 

1. Fili, in multis oportet te esse inscium, et aestimare te tanquam mortuum super terram, et cui totus mundus crucifixus sit. Multa etiam oportet surda aure pertransire, et quae tuae pacis sunt, magis cogitare. Utilius est oculos a rebus displicentibus avertere et unicuique suum sentire relinquere, quam contentiosis sermonibus deservire. Si bene steteris cum Deo et ejus judicium aspexeris, facilius te victum portabis.

 

1. Chrystus. Synu, potrzeba, abyś pozostał w niewiadomości wielu rzeczy, i abyś uważał się jakobyś umarł, i jako ten, któremu świat jest ukrzyżowan, a on światu (1). Na wiele też rzeczy głuche ucho mieć trzeba, a bardziej myśleć o tym, co pokój twój ustalić może. Pożyteczniej jest odwracać oczy od rzeczy, które ci się nie podobają i każdemu zostawiać jego własne zdanie, aniżeli wdawać się w swarliwe spory. Jeśli jesteś dobrze zjednany z Bogiem i zważasz na sądy Jego, łatwiej zniesiesz wszelką szkodę i poniżenie.

 

 

2. O Domine, quousque venimus? Ecce damnum defletur temporale, pro modico quaestu laboratur et curritur, et spirituale detrimentum in oblivionem transit, et vix sero reditur. Quod parum vel nihil prodest, attenditur; et quod summe necessarium est, negligenter praeteritur: quia totus homo ad externa defluit, et nisi cito resipiscat, libens in exterioribus jacet.

 

2. Uczeń. Panie! do czegośmy przyszli? opłakujemy doczesne szkody, za lada zyskiem trudzimy się i ubiegamy, a szkody duszy naszej idą w zapomnienie i zaledwie zbyt późno o niej myślimy. Zważamy na to, co się na nic, lub na mało przyda, a to pomijamy, co nade wszystko potrzebnym jest; albowiem człowiek lgnie cały do rzeczy zewnętrznych; i jeśli się wcześnie nie upamięta, chętnie się w nich pogrąża.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 224-225.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 281-282.

 

Przypisy:

(1) Gal. VI, 14.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: