DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XXIV.

 

De evitatione curiosae inquisitionis super alterius vita

 

ROZDZIAŁ XXIV.

 

O wystrzeganiu się ciekawego wglądania w cudze życie

 

1. Fili, noli esse curiosus nec vacuas gerere sollicitudines. Quid hoc vel illud ad te? Tu me sequere. Quid enim ad te, utrum ille sit talis vel talis, aut iste sic et sic agit vel loquitur? Tu non indiges respondere pro aliis, sed pro te ipso rationem reddes. Quid ergo te implicas? Ecce, ego omnes cognosco, et cuncta quae sub sole fiunt, video; et scio, qualiter cum unoquoque sit, quid cogitet, quid velit, et ad quem finem tendat ejus intentio. Mihi igitur omnia committenda sunt: tu vero serva te in bona pace et dimitte agitantem agitare, quantum voluerit. Veniet super eum, quidquid fecerit vel dixerit, quia me fallere non potest.

 

1. Chrystus. Synu, nie bądź ciekawym ani się nie troszcz na próżno. Cóż to, albo tamto do ciebie należy? Ty idź za mną (1). Cóż bowiem do ciebie należy, czy ten jest tak, lub nie tak; albo czy ten tak, lub inaczej czyni lub mówi. Ty nie będziesz odpowiadał za drugich, lecz zdasz rachunek za siebie samego. – Czegoż się wdajesz w nieswoje rzeczy? Oto ja wszystkich znam: i cokolwiek się dzieje pod słońcem, wszystko widzę: i wiem co się w kim dzieje, co kto myśli, co chce i do jakiego celu dążą zamiary jego. Mnie więc wszystko poruczyć trzeba: ty zaś zachowaj się w dobrym pokoju, a pozwól burzliwcowi burzyć się, ile mu się podoba. A cokolwiek uczyni, albo powie, to spadnie na niego, bo mnie oszukać nie może.

 

 

2. Non sit tibi curae de magni nominis umbra, non de multorum familiaritate nec de privata hominum dilectione. Ista enim generant distractiones et magnas in corde obscuritates. Libenter loquerer tibi verbum meum et abscondita revelarem, si adventum meum diligenter observares et ostium cordis mihi aperires. Esto providus, et vigla in orationibus, et humilia te in omnibus.

 

2. Nie ubiegaj się za cieniem wielkiego imienia, ani za licznymi związkami, ani za osobistą przychylnością ludzką. Wszystko to bowiem rodzi roztargnienia i wielce zaciemnia serce. Chętnie bym przemawiał do ciebie słowem moim i objawił ci skrytości moje, gdybyś pilnie czuwał na przyjście moje i otworzył mi wnijście do serca twojego. Bądź bacznym, czuwaj w modlitwie i upokarzaj się we wszystkim.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 180-181.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 233-235.

 

Przypisy:

(1) Jan XXI, 22.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: