Nauki Katechizmowe

 

O Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i

Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach

 

NA TRZY CZĘŚCI PODZIELONE

 

KS. MICHAŁ IGNACY WICHERT

 

ŚWIĘTEJ TEOLOGII DOKTOR

 

––––––––

 

Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMCI MICHAŁA JERZEGO Ciołek PONIATOWSKIEGO, Biskupa Płockiego, Xiążęcia Pułtuskiego, Biskupa Koadiutora Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, Opata Komendatariusza Czerwieńskiego, Dziekana Warszawskiego, Orderów Orła białego i świętego Stanisława Kawalera.

 

 

Jaśnie Oświecony Mości Xiążę.

 

Gdy książkę tę Nauk Katechizmowych na publiczny wydaję widok, wielorakie, ale najsprawiedliwsze mam przyczyny, abym ją J. O. Waszej Xiążęcej Mości ofiarował, i Jego najpoważniejszym zaszczycił Imieniem.

 

Będąc bowiem przez kilkanaście lat w Diecezji Jego na Urzędzie Misjonarskim, najwięcej tych Nauk złożyłem, i onych po Misjach do uczenia Ludu używałem.

 

I teraz nawet, kiedy ją do druku podaję, na tymże urzędzie nakładem szczodrobliwym J. O. Waszej Xiążęcej Mości utrzymuję się.

 

Sprawiedliwość więc wszelka zdaje się wyciągać tego, abym w czyjej winnicy ten owoc zebrał, i czyim nakładem i Łaską utrzymuję się, Temum też wszystkiej zbiór pracy mojej ofiarował.

 

Znam ja wprawdzie, iż to szczupłe dzieło wielkości umysłu J. O. Waszej Xiążęcej Mości wyrównać nie zdoła, lecz że chwałę Boską i pożytek Wiernych za cel szczególny ma sobie założony, spodziewam się, iż z tej miary miłe i przyjemne J. O. Waszej Xiążęcej Mości zostanie.

 

Przypatrzywszy się albowiem tak wielorakim i tak doskonałym od pierwszego wstąpienia na Diecezję J. O. Waszej Xiążęcej Mości rozrządzeniom, któż w nich gorącej o pomnożenie chwały Boskiej żarliwości, kto o pożytek dusz Pasterza prawdziwego widzieć nie musi troskliwości?

 

Z tych powodów coroczne postanowione są dla Kapłanów całej Diecezji Rekolekcje, aby rozważaniem rzeczy Niebieskich Pasterze zagrzani i pokarmem Duchownym mocniej zasileni, lepiej mogli oświecać i karmić owieczki swoje.

 

Tym końcem postanowione po całej Diecezji Misje, aby z przekładania prawd Boskich obfitszego, i używania częstszego Sakramentów świętych, ludzie mając nadzwyczajną pomoc, i którzy są nieużytego serca nawracali się, i słabi w Wierze i cnotach umocnionymi, i dobrzy w sprawiedliwości pomnożeni zostali.

 

Dla tej przyczyny chwalebnie urządzone nieustające w Diecezji czterdziestogodzinne Nabożeństwo, które jako ludzi pociąga do wielkiej Boga miłości, pokazuje to tak liczne z wielką ochotą zewsząd na takowe Nabożeństwo ludzi zbieranie się, i na nim nie z mniejszą słodkością trwanie, i podczas onego do Sakramentów z wielką ochotą uczęszczanie.

 

Toż mówić o innych wszystkich tak wielorakich ustawach i rozrządzeniach, które jako nieśmiertelną u Boga i u ludzi jednają J. O. Waszej Xiążęcej Mości sławę, tak też najjaśniejszym są Jego o chwałę Boską i owieczek sobie powierzonych żarliwości dowodem.

 

Ta sama nawet książka, która na widok świata wychodzi, zaleceniem J. O. Waszej Xiążącej Mości mi danym jest dokończona, i Jego rozkazem w druk jest podana.

 

Z tych więc pobudek czynię sobie śmiałość, to liche dzieło ofiarować J. O. Waszej Xiążęcej Mości, i z największym uszanowaniem u Nóg Jego złożyć. Przyjmże je zatem J. O. Mości Xiążę, Panie i Pasterzu mój, jako i hołd wszelkiej sprawiedliwości i dowód niewygasłej wdzięczności; a tak Twoim Imieniem zaszczycone, nie tylko wszelkie, które mieć w sobie może, pokryje niedoskonałości, ale i u czytelnika znajdzie powagę.

 

Ja zaś usilnie Boga prosić nie przestanę, aby On drogie zdrowie J. O. Waszej Xiążęcej Mości dla chwały swojej, ozdoby Kościoła, i pożytku Dusz wiernych, przy wielkiej czerstwości w najdłuższe lata utrzymywać i zachowywać raczył.

 

 

Jaśnie Oświeconego Waszej Xiążęcej Mości Pana Mego

 

Najobowiązańszy i najniższy sługa

 

X. M. I. Wichert.

 

–––––––––––

 

 

Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach, na trzy części podzielone, przez X. Michała Ignacego Wicherta, świętej teologii Doktora, plebana Obrytskiego, dyrektora rekolekcji i misji w diecezji Płockiej mówione i do druku podane, a teraz za staraniem X. J. Stagraczyńskiego na nowo wydrukowane. Pelplin 1874, ss. 1-2.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści dzieła ks. M. I. Wicherta pt.
Nauki  katechizmowe

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: