LISTY Z WIEDNIA

 

(Seria III)

 

Wiedeń, 6 maja

 

––––––

 

Murzyn cesarzowej

 

Gdyby nie majestat cesarzowej, to nie ulega wątpliwości, iż gazetki żydowskie narobiłyby hałasu niemało z powodu, iż murzyn poganin ma tymi dniami przyjąć chrzest św. w Kościele katolickim. Cesarzowa, bawiąc w Anglii, otrzymała od lady Dudley murzyna, którego przydzielono do dworskiej służby arcyksiężniczki Marii Walerii. Otóż murzyn ten, pouczony w prawdach wiary św., ma już wkrótce zostać chrześcijaninem. Jakaż to przepiękna sposobność do uderzenia na prozelityzm katolickiego Kościoła, jakżeby łatwo z tego wypadku dało się zrobić kulturową hecę, w guście owej awantury rzymskiej z żydkiem Mortarą? (1) Artykuły postępowe, wolnościowe aż się same proszą pod pióra liberalne, a tu jak na złość trzeba milczeć. (2)

 

KS. Z. CZERWIEŃSKI

 

–––––––––––

 

 

Artykuł z czasopisma Przegląd Lwowski. Pismo dwutygodniowe poświęcone sprawom religijnym, naukowym, literackim i politycznym. Rok ósmy. 15-go maja 1878. Poszyt dziesiąty. Lwów 1878, s. 629.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Zob. Ks. Jules Souben, Mortara. Sprawa ochrzczenia chorego dziecka żydowskiego.

 

(2) Por. "Przegląd Katolicki". F. L., Gazeciarstwo żydowskie i walka z nim antysemityzmu bezwyznaniowego. (List wiedeński).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: