LITURGIKA KATOLICKA

CZYLI

WYKŁAD OBRZĘDÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


Ks. Alojzy Jougan

––––––––––––

O świętych Obrzędach liturgicznych


Św. obrzędy liturgiczne są to zewnętrzne, tj. pod zmysły podpadające czynności, pochodzące z ustanowienia już to Chrystusa Pana, już to Jego Kościoła. Kościół św. ustanowił je w tym celu, aby 1) cześć Boską otoczyć powagą i zjednać jej należyte poszanowanie, aby 2) św. tajemnice wiary zewnętrznie wyrazić i uczynić je ludziom bardziej przystępnymi i zrozumiałymi, aby 3) także przez zmysły trafiać do serc ludzi, podnosić ich umysły i pomnażać wewnętrzne nabożeństwo. Służą one zatem do oddania zewnętrznej czci P. Bogu; dalej do wyrażenia i ożywienia u ludzi wewnętrznych uczuć religijnych i do zjednania ludziom łaski Boskiej. Im ważniejsze jest nabożeństwo kościelne, im żywsze uczucia ma ono wywołać w duszy człowieka, tym piękniejszymi otoczył je Kościół obrzędami. Do najważniejszych obrzędów św. należą: 1) przepisane przy odprawianiu Mszy św., 2) przy publicznych modlitwach Kościoła; 3) przy udzielaniu św. Sakramentów; 4) przy sprawowaniu sakramentaliów. 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. Obrzędy przy odprawianiu Mszy świętej

1. Znaczenie Mszy św. – 2. Ustanowienie i cel Mszy św. – 3. Podział obrzędów Mszy św.

Część pierwsza obrzędów Mszy św. (Przygotowanie): 1. Modlitwa u stopni ołtarza. – 2. Introit. – 3. Kyrie elejson. – 4. Gloria. – 5. Dominus vobiscum. – 6. Kollekta. – 7. Lekcja. – 8. Graduał. – 9. Ewangelia. – 10. Credo.

Część druga obrzędów Mszy św. (Właściwa ofiara): I. Ofiarowanie chleba i wina. – 1. Ofiarowanie. – 2. Umycie rąk. – 3. Orate fratres. – 4. Secreta. – 5. Prefacja. – II. Przeistoczenie (Konsekracja). – 1. Kanon przed Podniesieniem. – 2. Kanon podczas Podniesienia. – 3. Kanon po Podniesieniu. – III. Komunia św. – 1. Pater noster. – 2. Łamanie chleba. – 3. Agnus Dei. – 4. Modlitwy przed Komunią św. – 5. Komunia kapłana. – 6. Puryfikacja i ablucja. – 7. Prośby po Komunii św.

Część trzecia obrzędów Mszy św. (Zakończenie). – 1. Zapowiedź zakończenia. – 2. Błogosławieństwo. – 3. Ostatnia Ewangelia.

Dodatek do obrzędów Mszy św. – 1. Żałobna Msza św. – 2. Obrzędy nadzwyczajne przy Mszy św. – 3. Śpiew kościelny liturgiczny.

ROZDZIAŁ II. Publiczne modlitwy kościelne

– 1. Znaczenie modlitw publicznych. – 2. Pacierze kapłańskie. – 3. Godzinki. – 4. Litanie. – 5. Suplikacje i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. – 6. Czterdziestogodzinne nabożeństwo. – 7. Nowenna. – 8. Procesje kościelne. – 9. Pielgrzymki. – 10. Droga krzyżowa. – 11. Różaniec. – 12. Szkaplerz. – 13. Bractwa Kościelne. – 14. Kongregacje i Sodalicje.

ROZDZIAŁ III. Obrzędy przy udzielaniu Sakramentów świętych

– I. Obrzędy przy Sakramencie Chrztu św. – II. Obrzędy przy Sakramencie Bierzmowania. – III. Obrzędy przy Komunii św. – IV. Obrzędy przy Sakramencie Pokuty. – 1. Obrzędy przy Spowiedzi św. – 2. Spowiedź publiczna. – 3. Dawna karność pokutna. 4. Odpust. – 5. Odpust jubileuszowy. – 6. Obrzędy odnoszące się do roku jubileuszowego. – V. Obrzędy przy Sakramencie Ostatniego Namaszczenia. – VI. Obrzędy przy Sakramencie Kapłaństwa. – 1. Stan duchowny. – 2. Święcenia niższe. – 3. Święcenia wyższe. – 4. Prezbiterat. – 5. Konsekracja na biskupa. – 6. Hierarchia kościelna. – 7. Papież. – 8. Obłóczyny i profesja zakonna. –VII. Obrzędy przy Sakramencie Małżeństwa.

ROZDZIAŁ IV. Obrzędy przy sprawowaniu sakramentaliów

– 1. Pojęcie sakramentaliów. – 2. Podział sakramentaliów. – 3. Obrzędy przy sakramentaliach. 4. Ważniejsze błogosławieństwa i poświęcenia. – 1) Prymicje i sekundacje kapłańskie. – 2) Błogosławienie niewiasty po ślubie. – 3) Błogosławienie matki z dziecięciem. – 4) Święcenie wody. – 5) Święcenie olejów św. – 6) Poświęcenie kościoła. – 7) Poświęcenie ołtarza. – 8) Poświęcenie dzwonów. – 9) Poświęcenie cmentarza. – 10) Pogrzeb chrześcijański.

–––––––––––

 
Ks. dr [Alojzy] Jougan, Liturgika Katolicka czyli Wykład Obrzędów Kościoła Katolickiego, Lwów 1899, ss. 43-110.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

L. 2240.

IMPRIMATUR

Ab Ordinariatu Metrop. Rit. Lat.

Leopoli. Die 22. Aprilis 1899.

SEVERINUS, Archiepiscopus.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIV, Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: