Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku (nowość)

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie)

Ks. Ignacy Czechowski. Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla (nowość)

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje? (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Urząd nauczycielski w Kościele

Ks. Jan Rosiak SI. Chrystus mistyczny (nowość)

Ks. Jan Rosiak SI. Idąc nauczajcie (nowość)

Ks. Jan Rosiak SI. Tu es Petrus (nowość)

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio (nowość)

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich (nowość)

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) (nowość)

Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów (nowość)

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny (nowość)

"Przegląd Lwowski". Typy i figury z komedii życia codziennego (nowość)

Ks. Zygmunt Golian. Jedność rodzinna (nowość)

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) (uzupełniono)

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania (nowość)

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego (nowość)

Św. Pius X, Papież. Motu proprio "Fin dalla prima". Organizacja fundamentalna ludowej akcji chrześcijańskiej (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Cel i zadanie "Przeglądu Powszechnego" (nowość)

Ks. Stanisław Załęski SI. Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi (nowość)

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas?

Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele?

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki

Ks. Zygmunt Golian. Ostatni bohaterowie Judei (nowość)

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach (nowość)

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego (nowość)

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia)

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere)

Ks. Jan Domaszewicz. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny. (De Deo Consummatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej. (Sequitur de Hierarchia Coelesti) (nowość)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym (nowość)

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska

Ks. T. M. Objawienia prywatne

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

Bp Karol Ludwik Gay. Wykład tajemnic Różańca św. | O nabożeństwach katolickich w ogólności | O nabożeństwie Różańca świętego | O tajemnicach w ogólności | Zwiastowanie | Nawiedzenie | Boże Narodzenie | Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele (nowość)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI.
 Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych

Ks. Benedict Hughes CMRI. Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka (nowość)

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu

"Homiletyka". Liberalny katolicyzm (nowość)

"Homiletyka". Walka kobiet o prawa (nowość)

Ks. Adam Kopyciński. Bezwyznaniowy (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii (nowość)

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa"

O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków (nowość)

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XIIEncyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XIILitterae Encyclicae "Sacra Virginitas" de Sacra Virginitate

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem. (Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam) (nowość)

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570) (nowość)

Synod Zamojski (1720). Forma wyznania Wiary

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia

Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna (nowość)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego

Hieronymus Ragasonus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc.

Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus. Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico (nowość)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX

"Tygodnik Soborowy". Biskupi wobec Soboru i Papieża

"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. O Wierze

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Piotr Semenenko CR. Poza Kościołem nie ma zbawienia

Ks. Piotr Semenenko CR. O Chrystusie w Kościele (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia (nowość)

Ks. M. Dietz SI. Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu

"Przegląd Katolicki". Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna. - Prawo Boże (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SISiła łaski uczynkowej: dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów

P. Christianus Pesch SI. De efficacia gratiae actualis

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus. De modernismo

Abp Walenty Zubizarreta OCD. O modernizmie

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu

Abp Antoni Szlagowski. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina)

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży

Bp Michał Nowodworski.
Papież Liberiusz

Bp Michał Nowodworski.
 Honoriusz papież

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary

Ks. Antoni Langer SIPojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary

Ks. Jan Rosiak SIWiara i "doświadczenie religijne"

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra

Ks. Józef Stagraczyński. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła

Ks. Józef Stagraczyński. Jeden jest tylko Kościół

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka

"Przegląd Katolicki". Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Ks. Jan Rosiak SISuarez. 1548 - 1617

"Przegląd Kościelny". Kardynał Franzelin

"Przegląd Kościelny". Kilka słów o historii dogmatów

"Przegląd Kościelny". Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae

P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis"

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na schizmatyków

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy

Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej

P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa

Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga

P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt

O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty

P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm (nowość)

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm (nowość)

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologice. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus (nowość)

"Przegląd Katolicki". Co to jest szatan?

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nauki katechizmowe. Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? (nowość)

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grzechy wołające o pomstę do nieba

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!"

Ks. Jan Górka. Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka

Papież Pius XII. Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, 22 V 1941 r.

"Posłaniec Serca Jezusa". Biskupi niemieccy o skromności

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere"

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu

Abp Ignacy Hołowiński. Kazanie na Boże Narodzenie

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła

O. Marian Morawski SI. O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej)

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja

Ks. Jacek TylkaO cnotach heroicznych

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła katolickiego

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości

Ks. Jan Badeni SIŚw. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach

Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem

Ks. Jan Badeni SI. Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra


Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy

 

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła

Ks. Dr Maciej SieniatyckiCel i środki do celu Kościoła

Ks. Dr Maciej SieniatyckiPojęcie katolickie o członkach Kościoła

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae

P. Timotheus Zapelena SI. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter

S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet (nowość)

Ks. A. Kraetzig SI. Janssen i historia reformacji

"Przegląd Katolicki". Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej

"Obrona prawdy". Wypis z Okólnika wydanego do Archidiecezji Kolońskiej

Bp Michał Nowodworski. Ksiądz Karol Surowiecki

Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie

Bp Robert Fidelis McKenna OP. Nieomylność papieska

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Papiestwo

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Vaticanum II (nowość)

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRIFarsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Antychryst (nowość)

John Kenneth WeiskittelAkta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele

John Kenneth WeiskittelWolnomularze a kościół soborowy

Ks. Kevin VaillancourtMasoneria i "Nowa Ewangelizacja"

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Katolicyzm laissez faire (nowość)

Ks. Noël Barbara. Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła

Ks. Michael Oswalt. Moje obserwacje. Osobiste spojrzenie na Nowy Kościół i Kościół katolicki (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościoł jest w stanie wyrzucić diabła? (nowość)

Patrick Henry Omlor. Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

Patrick Henry Omlor. Zbójecki Kościół. (Część I.Liczba π i Vaticanum II. – Czy to ten sam Kościół? – Nowa nauka o "ekumenizmie". – Nowa moralność "ekumenizmu". – Trochę Elementarnej Logiki. – Zaplanowana rewolta. – Powrót do "pierwotnych praktyk". – "Prostota obrzędów". | Część II.Zasada "krok po kroku". – Obłęd oficjalną linią postępowania. – Nowomowa – językiem oficjalnym. – "Zróbmy coś" w sprawie św. Józefa. – Sabotaż rzeczą powszechnie znaną. – Szczypta prawdy nie czyni nauki prawowierną. – Wola "Ludu". – "To nie może mieć tutaj miejsca". | Część III."Extra Ecclesiam nulla salus". – Niektóre wcześniejsze orzeczenia. – Co to jest zbawienie? – "Poza" a "w/wewnątrz". – Pragnienie. – Quanto conficiamur moerore. – Suprema haec sacra.Podsumowanie i wnioski. – Doktryny Zbójeckiego Kościoła. – Dwuznaczności? Czy coś gorszego? – "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?". – Kluczowy fragment. – Czego Kościół naucza. – Wersja robocza z 1963 roku. – Końcowy i "zatwierdzony" tekst. – Odsyłacz. – Powszechna interpretacja. – Opowiedzenie się po którejś ze stron. – O autorze)

Patrick Henry Omlor. Jan Paweł II Apostata (nowość)

Ks. Dominik Radecki CMRI. Teilhard de Chardin i grzech pierworodny

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błędy doktrynalne Dignitatis humanae

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI)

"Adsum". Deklaracja zasad CMRI (Congregatio Mariae Reginae Immaculatae) i liturgia Papieża Piusa XII

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Harmonia i spójność nauczania Kościoła katolickiego dotyczącego chrztu pragnienia (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Odstępstwo Campos i nielogiczne stanowisko teologiczne FSSPX

"Trento". Stanowisko Teologiczne Trydenckiego Bractwa Kapłańskiego

Ks. Rama P. Coomaraswamy. "Bractwo Piusa X", fałszywe rozwiązanie rzeczywistego problemu (nowość)

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież

Ks. Anthony Cekada. Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża?

Ks. Anthony CekadaCzy powinienem uczestniczyć we Mszy, w której wymienia się w Kanonie imię "papieża Franciszka"? Sedewakantyści powinni być konsekwentni, zwłaszcza z nastaniem Bergoglio

Ks. Anthony Cekada. Msza w jedności z "piratem-«papieżem»": kilka zagadnień (nowość)

Ks. Anthony Cekada. "Stanowisko Bractwa" jako surogat Magisterium (nowość)

Bp Daniel L. Dolan. Zjednoczenie z Chrystusem - jedyna prawdziwa odpowiedź na dzisiejszy kryzys (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Sprzeciw wobec zmian soborowych a niezniszczalność Kościoła (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata

Bp Donald J. Sanborn"Sobór Watykański II" - największa katastrofa w historii świata

Ks. Noël BarbaraPapieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele

Ks. Franciszek Radecki CMRICzy jesteście z papieżem?

Ks. Benedict Hughes CMRI. Karmić dusze nauką prawdy

Ks. Benedict Hughes CMRIKonieczność modlitwy o nawrócenie zbłąkanych dusz (nowość)

Bp Daniel L. Dolan. Katolicka odpowiedź na apostazję Jana Pawła II

Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II

Bp Donald J. Sanborn. Ioannes Paulus II haereticus est! - Jan Paweł II jest kacerzem!

Mario DerksenHabemus Bergoglio. Antypapież Franciszek i soborowy kościół

Ks. Anthony Cekada. Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma (nowość)

Ks. Michael Oswalt. Odrzucenie fałszywego kościoła. (List do duchowieństwa diecezji Rockford)

Bp Moises Carmona Rivera. Jak wygląda sytuacja po oszukańczym "soborze" pompatycznie nazwanym Soborem Watykańskim II?

Bp Moises Carmona. W obronie moich święceń biskupich

Ks. Daniel A. Perez Gómez. Homilia z konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Martina Dávila Gandara

Bp Martin Dávila Gandara. Nowe metody światowej rewolucji. Obojętność i niedowiarstwo religijne

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Kościół katolicki i jurysdykcja

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Konsekracje biskupie w czasie przedłużającego się okresu Sede vacante

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata

Ks. Johannes Heyne. Gorliwość religijna

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Śp. ksiądz Jean Siegel (1925-2018) - wspomnienie o niezłomnym proboszczu (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Życie sakramentalne Kościoła w dobie modernistycznej apostazji

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Czy CMRI jest antysemickie? Absolutnie nie

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. "Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015)

Ks. Benedict Hughes CMRI. A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa

Ks. Benedict Hughes CMRI. "Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego

Ks. Benedict Hughes CMRINowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach"

Ks. Benedict Hughes CMRI. Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty?

"The Reign of Mary". Czy Franciszek jest prawdziwym papieżem? - dlaczego to ma znaczenie

Katolickie Przymierze Biskupów. Deklaracja doktrynalna

Bp Oliver Oravec. O współczesnym tzw. ekumenizmie (nowość)

Bp Oliver Oravec. Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? (nowość)

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Totalna wolność?

Ks. Kevin Vaillancourt. Który ryt jest właściwy? Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII

Ks. Kevin Vaillancourt. Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii

"The Reign of Mary". Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne

Ks. Benedict Hughes CMRI. Usprawiedliwienie i zbawienie. Co głosił ks. Leonard Feeney? (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Milczenie pasterzy

Ks. Benedict Hughes CMRI. Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych

Bp Donald J. Sanborn. Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa

Bp Donald J. Sanborn. Przeciw mentewakantyzmowi

Bp Donald J. SanbornJorge Bergoglio. Nasz najlepszy argument na istnienie wakatu Stolicy Apostolskiej

Bp Donald J. SanbornBergoglio o Żydach i ateistach. Modernistyczny relatywizm prawdy dogmatycznej

Bp Donald J. Sanborn. Cnoty nadprzyrodzone. Kazanie wygłoszone 31. 08. 2014 r. w Krakowie

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio o (nie)istnieniu Boga

Bp Donald J. Sanborn. Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) - produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II

Bp Donald J. Sanborn. Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła

Bp Donald J. Sanborn. Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców

Bp Donald J. Sanborn. Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015)

Bp Donald J. Sanborn. Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo

Bp Donald J. Sanborn. Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio

Bp Donald J. Sanborn. Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio

Bp Donald J. Sanborn. "Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio

Bp Donald J. Sanborn. Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! - Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia"

Bp Donald J. Sanborn. Konferencja rzymska (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Pelagianizm (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm"

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio reklamuje apostazję

Bp Donald J. Sanborn. Książka FSSPX o sedewakantyzmie

Bp Donald J. Sanborn. Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła

Bp Donald J. Sanborn. Biskup Fellay i moderniści z Neokościoła

Bp Donald J. Sanborn. Możliwe scenariusze dla Bractwa założonego przez abpa Lefebvre'a

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo

"Novus Ordo Watch". Kiedy Nestoriusz utracił swój urząd? Obalenie zarzutów Johna Salza i Roberta Siscoe

Bp Donald J. SanbornDlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego

Bp Donald J. Sanborn. Góry Gelboe. Jeden z pierwszych seminarzystów abp. Lefebvre'a opłakuje upadek jego Bractwa

Ks. [Bp] Robert L. NevilleBłędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX)

Ks. Noël Barbara. List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX)

Ks. Noël Barbara. Ecône - koniec, kropka

"Sodalitium". Wyrzeczenie się błędów neogallikanizmu (lefebryzmu) przez włoskich księży z "Sodalitium", byłych członków Bractwa Św. Piusa X (1987) (nowość)

John Daly. Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm

Petrus. Podsumowanie 40 lat lefebryzmu!

Petrus. Żałosne umizgi bpa Fellaya do modernisty Bergoliusza (pseudopapieża "Franciszka")!

"Rivarol". Kryzys we francuskim dystrykcie Bractwa Św. Piusa X (FSSPX)

Jérôme Bourbon. "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu!

"Non possumus". Luter - heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło...

P. Sanctus Schiffini SI. De veris membris Ecclesiae (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. De distinctione inter Sedem et Sedentem quoad Romanum Pontificem (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. Undenam fluit ordinaria potestas Episcoporum in greges sibi subditos (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. Num suprema potestas quae est in coetu Episcoporum in coniunctione cum Romano Pontifice sit distincta a potestate suprema quae in uno Romano Pontifice est (nowość)

Ks. Karol CsesznákŚw. Benedykt z Nursji 529 - 1929

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna

Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski. Nowy Psałterz w ogniu dyskusji

Antoni Muchliński. Maronici

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Karola Wielkiego

Józef kardynał Hergenröther. Pontyfikat Grzegorza VII

Ks. Jan BareilleHistoria św. Tomasza z Akwinu. Wstęp. [Dążności polityczne, artystyczne, naukowe i religijne trzynastego wieku]

Ks. Jan BareilleSumma teologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Władysław Michał DębickiKatolicka pogarda świata

"Przegląd Powszechny". M. Henryk VIII i klasztory w Anglii

Ks. Stanisław Załęski SI. Karta z dziejów Kościoła w Anglii

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich

Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie. Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany

Ks. Piotr Semenenko CR. O miłości Ojczyzny

Ks. Stanisław Sapiński. O miłości Ojczyzny (nowość)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma

"Tygodnik Katolicki". Teatr

O. Marian Morawski SI. U stóp Sfinksa (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. "Spowiedź" Lwa Tołstoja

Ks. Marian Morawski SI. Podpieracz katolicyzmu

Ks. Marian Morawski SI. Słowo prawdy