Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba (nowość)

Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii. Maksymy chrześcijańskie (nowość)

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia (nowość)

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie (nowość)

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka (nowość)

Biskup Orleanu. Życie wewnętrzne Kościoła (nowość)

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary

Ks. Antoni Langer SIPojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów

Ks. Antoni Langer SI. Człowiek w stosunku do religii i wiary (nowość)

Ks. Antoni Langer SIO objawieniu (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary

O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków (nowość)

Bp Henryk Przeździecki. Monizm (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów (nowość)

Ks. Jan Rosiak SIWiara i "doświadczenie religijne"

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność) (nowość)

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie)

"Homiletyka"Non est potestas nisi a Deo. [Wszelka władza pochodzi od Boga] (nowość)

Ks. Ignacy Czechowski. Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa (nowość)

Ks. Maciej Józef Scheeben. Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów (nowość)

Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (nowość)

"The Catholic Encyclopedia". Ks. Umberto Benigni. Ultramontanizm (nowość)

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności (nowość)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych (nowość)
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Henryk Insadowski. Kościół jest konieczną społecznością (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Urząd nauczycielski w Kościele

Ks. Jan Rosiak SI. Chrystus mistyczny

Ks. Jan Rosiak SI. Idąc nauczajcie

Ks. Jan Rosiak SI. Tu es Petrus (nowość)

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich (nowość)

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) (nowość)

Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów (nowość)

"Przegląd Lwowski". Typy i figury z komedii życia codziennego (nowość)

Ks. Zygmunt Golian. Jedność rodzinna

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm)

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania (nowość)

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego (nowość)

O. Leonard Lessius SI. O doskonałościach i obyczajach Bożych. Księga XIII. O sprawiedliwości i gniewie Boga. Rozdział XIII. O pozbawieniu zewnętrznej pomocy (nowość)

Św. Pius X, Papież. Motu proprio "Fin dalla prima". Organizacja fundamentalna ludowej akcji chrześcijańskiej (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Cel i zadanie "Przeglądu Powszechnego" (nowość)

Godfryd Kurth, Profesor Uniwersytetu w Liège. Co to są średnie wieki? (nowość)

Ks. Stanisław Załęski SI. Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi (nowość)

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas?

Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele?

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki

Ks. Zygmunt Golian. Ostatni bohaterowie Judei

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej (nowość)

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny (nowość)

Ks. Zdzisław Bartkiewicz SI. Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła (nowość)

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia)

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere)

Ks. Jan Domaszewicz. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny. (De Deo Consummatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej. (Sequitur de Hierarchia Coelesti)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska

Ks. T. M. Objawienia prywatne

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

Bp Karol Ludwik Gay. Wykład tajemnic Różańca św. | O nabożeństwach katolickich w ogólności | O nabożeństwie Różańca świętego | O tajemnicach w ogólności | Zwiastowanie | Nawiedzenie | Boże Narodzenie | Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele | Znalezienie Jezusa w kościele (nowość)

Ks. Zygmunt Golian
. Hieronim Savonarola i Florencja w drugiej połowie XV wieku (nowość)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych

Ks. Benedict Hughes CMRI. Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka (nowość)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej (nowość)

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

Ks. Dr Albert Stöckl. Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem (nowość)

Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu

Ks. Jules Didiot. Herezja

"Homiletyka". Liberalny katolicyzm

"Homiletyka". Walka kobiet o prawa

Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia (nowość)

Ks. Adam Kopyciński. Bezwyznaniowy

Ks. Kazimierz NaskręckiGrzechy przeciwko wierze (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii

Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych (nowość)

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa"

O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu

"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego (nowość)

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Papież Leon XIII. List apostolski "Annum ingressi sumus". (Testament Leona XIII) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XIIEncyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XIILitterae Encyclicae "Sacra Virginitas" de Sacra Virginitate

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem. (Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam)

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570)

Synod Zamojski (1720). Forma wyznania Wiary

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia

Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna (nowość)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego

Hieronymus Ragasonus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego

Ks. Jan Galicz SI. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pomniki chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc.

Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus. Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX

"Tygodnik Soborowy". Biskupi wobec Soboru i Papieża

"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo

"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia

Ks. Ignacy Domagalski. Papieska władza duchowna nad światem gwarantem wolności rządów i ludów (nowość)

"Przegląd Katolicki". Niepokoje świata a pokój chrześcijański

Ks. Piotr Semenenko CR. O Wierze

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Piotr Semenenko CR. Poza Kościołem nie ma zbawienia

Ks. Piotr Semenenko CR. O Chrystusie w Kościele

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele

Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. M. Dietz SI. Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu

"Przegląd Katolicki". Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna. - Prawo Boże (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SISiła łaski uczynkowej: dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów

P. Christianus Pesch SI. De efficacia gratiae actualis

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus. De modernismo

Abp Walenty Zubizarreta OCD. O modernizmie

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu

Abp Antoni Szlagowski. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina)

Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie (nowość)

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży

Bp Michał Nowodworski.
Papież Liberiusz

Bp Michał Nowodworski.
 Honoriusz papież

Ks. Józef Stagraczyński. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła

Ks. Józef Stagraczyński. Jeden jest tylko Kościół

Ks. Józef Stagraczyński. Cechy Kościoła

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka

"Przegląd Katolicki". Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Ks. Jan Rosiak SISuarez. 1548 - 1617

"Przegląd Kościelny". Kardynał Franzelin

"Przegląd Kościelny". Kilka uwag o historii dogmatów

"Przegląd Kościelny". Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae

P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis"

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na schizmatyków

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy

Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej

P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa

Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga

P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt

O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty

P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologice. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus

"Przegląd Katolicki". Co to jest szatan?

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nauki katechizmowe. Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? (nowość)

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grzechy wołające o pomstę do nieba

O. Marie Augustin Bellouard OP. Nie zabijaj! (nowość)

O. Paweł Segneri SI. O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków

O. Paweł Segneri SI. 
Kazanie o piekle

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!"

Ks. Jan Górka. Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka

Papież Pius XII. Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, 22 V 1941 r.

"Posłaniec Serca Jezusa". Biskupi niemieccy o skromności

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere"

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim

Bp Jakub Benignus Bossuet. Mowa pogrzebowa ku uczczeniu Anny z Gonzagów de Clèves, księżny palatyńskiej (nowość)

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu

Abp Ignacy Hołowiński. Kazanie na Boże Narodzenie

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła

O. Marian Morawski SI. O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny

Ks. Józef Pachucki SI. Kazanie na Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej)

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja

Ks. Jacek TylkaO cnotach heroicznych

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła katolickiego

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości

Ks. Jan Badeni SIŚw. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach

Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem

Ks. Jan Badeni SI. Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra


Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy

 

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła

Ks. Dr Maciej SieniatyckiCel i środki do celu Kościoła

Ks. Dr Maciej SieniatyckiPojęcie katolickie o członkach Kościoła

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae

P. Timotheus Zapelena SI. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter

S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet

Dr Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Papa et Episcopi. An duo vel unum subiectum infallibilitatis et supremae potestatis sit in Ecclesia (nowość)

Ks. A. Kraetzig SI. Janssen i historia reformacji

"Przegląd Katolicki". Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej

"Obrona prawdy". Wypis z Okólnika wydanego do Archidiecezji Kolońskiej

Bp Michał Nowodworski. Ksiądz Karol Surowiecki

Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie

Bp Robert Fidelis McKenna OP. Nieomylność papieska

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Papiestwo

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Vaticanum II

Ks. Rama P. CoomaraswamyCzy te rzeczy zostały przepowiedziane? (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRINew Age, Nowa Religia

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu (nowość)

Jérôme Bourbon. "Rivarol". Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? (nowość)

Ks. Noël BarbaraCzy Jan Paweł II jest modernistą? (nowość)

Ks. Francesco Ricossa. Karol [Wojtyła], Adam [Mickiewicz], Jakub [Frank] (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRIFarsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach

Bp Piotr Marcin Ngô-dinh-Thuc. Deklaracja doktrynalna (nowość)

Joseph Paul Hau Pham. List do duchowieństwa diecezji Bac Ninh w Wietnamie. (List otwarty byłego kapłana Novus Ordo) (nowość)

Ks. Johannes HeyneWolność zatracenia: Sprzeczność nauczania Vaticanum II z prawdziwą katolicką nauką (nowość)

Ks. Johannes Heyne. Ruch ekumeniczny: Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm? (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Kazanie na drugą niedzielę po Wielkanocy, wygłoszone 5 maja 2019 r. w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Antychryst (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Judaizm przeciw chrześcijaństwu (nowość)

John Kenneth WeiskittelAkta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele