Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Rzut oka na losy Rzymu (nowość)

O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi (nowość)

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Doktor Anielski

Thomas a Kempis. Alphabetum monachi (nowość)

Ks. Dr Czesław Falkowski, Biskup Łomżyński. Św. Franciszek z Asyżu. W 700-ą rocznicę śmierci (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Świętego Roberta Bellarmina historyczne znaczenie i naukowe dzieło (nowość)

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (nowość)

René Bazin. Papież Pius X. Modernizm (nowość)

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego

"Cahiers Romains". Prawda integralna (nowość)

Ks. Peter Einig. Usprawiedliwienie (justificatio) (nowość)

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Idea ewolucji w teologii katolickiej (nowość)

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus. De modernismo

Abp Walenty Zubizarreta OCD. O modernizmie

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu

Abp Antoni Szlagowski. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina)

Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży

Bp Michał Nowodworski.
Papież Liberiusz

Bp Michał Nowodworski.
 Honoriusz papież

Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu (nowość)

Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) (nowość)

Kongregacja Św. Inkwizycji. Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Tajemnica jedności katolickiej (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa

Ks. Benedict Hughes CMRI. Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli (nowość)

Ks. Jan Pawelski SI. Ostatni z dynastii więźniów watykańskich (nowość)

M. Maria Dominika CMRI. W 60 rocznicę śmierci papieża Piusa XII (nowość)

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów

Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku (nowość)

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Encyklika Leona XIII "Immortale Dei" i liberalizm. (Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie) (nowość)

Ks. Alojzy Bukowski SI. Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności. (Principia dogmatica christianae communionis sive solidaritatis, quae vocatur) (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Weissa Apologia chrystianizmu (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Dogmat piekła (nowość)

Dante Alighieri. Ostatnia pieśń pierwszej części poematu "La Commedia" pod tytułem "Piekło", przekład X. Zygmunta Goliana (nowość)

Ks. Zygmunt Golian. O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła (nowość)

"Unia Apostolska". Akcja katolicka (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (nowość)

P. Albertus a Bulsano OFMCap. De Tolerantismo religioso (nowość)

Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii. Maksymy chrześcijańskie

Bp Teodoret z Cyru. Nauka o Opatrzności (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej (nowość)

P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie

Ks. Julian Feliński. Bóg i wolność (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Liberalizm

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm i materializm (nowość)

Ks. Dr Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści (nowość)

Ks. Dr Antoni Trznadel. Co stanowi prawdziwą wartość człowieka? (nowość)

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Referat o szkole katolickiej. (Wygłoszony na Wiecu katolickim w Krakowie)

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii

Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo. Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni (nowość)

Ks. Dr Ignacy GrabowskiPrawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej (nowość)

Ks. Dr Diodor Kołpiński. O powrót Rosji do Kościoła Katolickiego (nowość)

Ks. Jakub BalmesList do sceptyka. Problem wielości religii

Bp Michał Nowodworski. Stanowisko Szekspira wobec Kościoła (nowość)

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka

Biskup Orleanu. Życie wewnętrzne Kościoła

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka. O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła katolickiego, o jego nieomylności (nowość)

Ks. Jan Rosiak SI. "Poza Kościołem nie ma zbawienia"

Leon Radziejowski. Judaizm wobec chrześcijaństwa (nowość)

Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier. Antychryst (nowość)

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża (nowość)

Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria (nowość)

Ks. Ignacy GrabowskiKościół a herezja

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Agnostycyzm (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie (nowość)

Bp Władysław Krynicki. Modernizm (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary

Ks. Antoni Langer SIPojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów

Ks. Antoni Langer SI. Człowiek w stosunku do religii i wiary

Ks. Antoni Langer SIO objawieniu (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary

O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków

"Obrona Prawdy". Zaćmienie ducha (nowość)

Bp Henryk Przeździecki. Monizm

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Religia i poznanie (nowość)

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny, miany 12 marca w Krakowie) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów

Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków (nowość)

O. Augustyn Poulain SI. Przepowiednie. Niebezpieczeństwo złudzeń (nowość)

Ks. Jan Rosiak SIWiara i "doświadczenie religijne"

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra

Bp Michał Nowodworski. Bałwochwalstwo

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność)

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O łasce

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie)

"Homiletyka"Non est potestas nisi a Deo. [Wszelka władza pochodzi od Boga]

Ks. Ignacy Czechowski. Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla

O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla

S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) (nowość)

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny

Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa

Ks. Maciej Józef Scheeben. Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej

O. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża

Abp Antoni Szlagowski. Papiestwo na przełomie dwóch wieków. (Konferencja dla mężczyzn)

Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

"The Catholic Encyclopedia". Ks. Umberto Benigni. Ultramontanizm

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?

"Przegląd Powszechny". M. Chrześcijański mąż stanu. Don Gabriel Garcia Moreno (nowość)

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności

"Unia Apostolska". Św. Pius X, Papież. Cześć dla Ojca Świętego. (Przemówienie) (nowość)

"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym (nowość)

"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa (nowość)

"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan (nowość)

Ks. proboszcz Jan Krysiński. Świętość i wiedza kapłana (nowość)

X. W. K..... W. Pesymizm czy optymizm? (nowość)

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Karol Surowiecki OFM (nowość)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Henryk Insadowski. Kościół jest konieczną społecznością

O. Maurycy Meschler SI. Urząd nauczycielski w Kościele

Ks. Jan Rosiak SI. Chrystus mistyczny

Ks. Jan Rosiak SI. Idąc nauczajcie

Ks. Jan Rosiak SI. Tu es Petrus

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869)

Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów

"Przegląd Lwowski". Typy i figury z komedii życia codziennego

Ks. Zygmunt Golian. Jedność rodzinna

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm)

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego

O. Leonard Lessius SI. O doskonałościach i obyczajach Bożych. Księga XIII. O sprawiedliwości i gniewie Boga. Rozdział XIII. O pozbawieniu zewnętrznej pomocy

Św. Pius X, Papież. Motu proprio "Fin dalla prima". Organizacja fundamentalna ludowej akcji chrześcijańskiej

Ks. Marian Morawski SI. Cel i zadanie "Przeglądu Powszechnego"

Godfryd Kurth, Profesor Uniwersytetu w Liège. Co to są średnie wieki?

Ks. Stanisław Załęski SI. Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas?

Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele?

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki

Ks. Zygmunt Golian. Ostatni bohaterowie Judei

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny

Ks. Józef Kruszyński. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima (nowość)

Ks. Zdzisław Bartkiewicz SI. Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia)

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere)

Ks. Jan Domaszewicz. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny. (De Deo Consummatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej. (Sequitur de Hierarchia Coelesti)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica

Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących

Ks. Karol Antoniewicz SI. Listy w duchu Bożym do przyjaciół. List I (nowość)

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska

Ks. T. M. Objawienia prywatne

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

Bp Karol Ludwik Gay. Wykład tajemnic Różańca św. | O nabożeństwach katolickich w ogólności | O nabożeństwie Różańca świętego | O tajemnicach w ogólności | Zwiastowanie | Nawiedzenie | Boże Narodzenie | Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele | Znalezienie Jezusa w kościele | Konanie w Ogrójcu (nowość)

Ks. Zygmunt Golian
. Hieronim Savonarola i Florencja w drugiej połowie XV wieku

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych

Ks. Benedict Hughes CMRI. Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

Ks. Dr Albert Stöckl. Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem (nowość)

Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu

Ks. Jules Didiot. Herezja

"Homiletyka". Liberalny katolicyzm

"Homiletyka". Walka kobiet o prawa

Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia

Ks. Adam Kopyciński. Bezwyznaniowy

Ks. Kazimierz NaskręckiGrzechy przeciwko wierze

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii

Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa"

O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu

"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej

Ecclesiae Magisterium. S. Pius Papa X. Iusiurandum contra errores modernismi (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Przysięga antymodernistyczna (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku

Ecclesiae Magisterium. Papież Leon XIII. List apostolski "Annum ingressi sumus". (Testament Leona XIII)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XIIEncyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XIILitterae Encyclicae "Sacra Virginitas" de Sacra Virginitate

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem. (Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam)

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570)

Synod Zamojski (1720). Forma wyznania Wiary

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia

Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego

Hieronymus Ragasonus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego

Ks. Marian Morawski SI. Homilia na Niedzielę Wielkanocną (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na niedzielę Zielonych Świątek. Czym jest Duch Święty w Kościele? (nowość)

Ks. Jan Galicz SI. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pomniki chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Wielkanoc 1895. Chrystusowa chorągiew trumfu i wesela (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1894. O trzech zachodach słońca w życiu ludzkim (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1896. Dwóch uczniów błędy - i cnoty - a dobroć Chrystusa ku nim (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1894. O sprawach Ducha Świętego działającego w Kościele świętym (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1895. O łaskach i darach szczególnych Ducha Świętego udzielonych świętym Apostołom (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1896. O wielkiej miłości Boga ku ludziom i dlaczego wiele ludzi nie miłuje Boga - i jakie stąd skutki? (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1897. O wierze świętej - jej potrzebie i pożytkach - o skutkach z jej utraty i środkach jej zachowania (nowość)

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc.

Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus. Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania