ROZWAŻANIA

O MĘCE PAŃSKIEJ

 

SKREŚLIŁ

 

KS. ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI

 

ARCYBISKUP

 

––––––––––

 

 

Rozważania o Męce Pańskiej (djvu, 5.3 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY.

 

Przedmowa . . . . str. 3

 

Nauka I. O Męce Pana Jezusa w ogóle. Modlitwa w Ogrójcu . . . . str. 5

 

Nauka II. Chrystus po trzykroć osądzony i potępiony . . . . str. 14

 

Nauka III. Chrystus po trzykroć zelżony . . . . str. 28

 

Nauka IV. Chrystus umęczony . . . . str. 37

 

Nauka V. Chrystus w drodze na górę Kalwarii. Ukrzyżowanie . . . . str. 46

 

Nauka VI. Chrystus na krzyżu umiera . . . . str. 56

 

–––––––––––

 

 

Rozważania o Męce Pańskiej. Skreślił Ks. R. Jałbrzykowski, Arcybiskup. Wilno – 1930. DRUKARNIA ARCHIDIECEZJALNA, UL. METROPOLITALNA NR. 1, str. 66+[1]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, a) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona. b) Postylla Katolicka Mniejsza. c) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. d) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. e) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu.

 

3) Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych.

 

4) Ks. Józef Stagraczyński, Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

5) Ks. Piotr Semenenko CR, Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

6) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

7) Kazania o Męce Pana Jezusa: a) Ks. Franciszek Eberhard SI, 1. Pojmanie Jezusa. 2. Zdrada Judasza. 3. Jezus u Annasza. 4. Chrystus przed Kajfaszem. 5. Chrystus na Krzyżu. b) Ks. Antoni Langer SI, 1. Krzyż udziałem Boga. 2. Chrystus przed sędziami. c) Ks. Jan Lubsiewicz SI, O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego. d) Ks. Marian Morawski SI, 1. O ofierze krzyża. 2. Kazanie na Wielki Piątek.

 

8) Św. Leon Wielki, Papież, O Męce Pańskiej.

 

9) Św. Maksym, O Męce Pańskiej.

 

10) Św. Alfons Maria Liguori, Zegar Męki Pańskiej.

 

11) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

12) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Rozważania o Męce Pańskiej. Skreślił Ks. R. Jałbrzykowski, Arcybiskup. Wilno – 1930.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: