NAMOWA

 

DO WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

 

KS. HENRYK JACKOWSKI SI

 

––––––––

 

 

Namowa do wstrzemięźliwości (djvu, 14.5 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––

 

SPIS RZECZY

 

Wstęp . . . str. 3

 

Rozdział I. Gorzałka i majątek . . . str. 5

 

Rozdział II. Podszepty szatańskie . . . str. 25

 

Rozdział III. Gorzałka a zdrowie . . . str. 39

 

Rozdział IV. Gorzałka nie lekarstwo . . . str. 48

 

Rozdział V. Gorzałka a dobra sława . . . str. 77

 

Rozdział VI. Gorzałka a szczęście domowe . . . str. 90

 

Rozdział VII. Gorzałka a zbawienie duszy . . . str. 98

 

Rozdział VIII. Bractwo św. Wstrzemięźliwości . . . str. 118

 

–––––––––––

 

 

Namowa do wstrzemięźliwości. Przez Ks. H. Jackowskiego T. J. Wydanie szóste. W Krakowie. NAKŁADEM WYDAWNICTWA TOW. JEZUSOWEGO. DRUKARNIA EUGENIUSZA i Dr. KAZIM. KOZIAŃSKICH. 1914, str. 141. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Henryk Jackowski SI, a) Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. b) Walka z herezją liberalizmu i socjalizmu. c) Praca w winnicy Pańskiej. d) Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych.

 

2) Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie, Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany.

 

3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

13) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

14) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

15) Amicus Veritatis, a) Gorzałka. b) Niebo żydów.

 

 (Przyp. od red. Ultra montes).

 

Ks. Henryk Jackowski, Namowa do wstrzemięźliwosci

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: