KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

Wstęp

 

–––––––

 

O przeznaczeniu człowieka

 

1. P. Na co żyjemy na ziemi?

 

O. Żyjemy na ziemi, abyśmy Boga znali, miło­wali, Jemu służyli i przez to dostali się do nieba.

 

2. P. Co to znaczy służyć Bogu?

 

O. Służyć Bogu znaczy: pełnić świętą wolę Jego, to jest, czynić, co On nakazuje, a zaniechać, czego zabrania.

 

3. P. Co uczyni Bóg z tymi, którzy nie chcą Go znać, miłować i Jemu służyć?

 

O. Tych odrzuci Bóg od siebie na wieki.

 

4. P. Więc cóż jest dla nas na ziemi najpotrzebniejszym?

 

O. Najpotrzebniejszym dla nas na ziemi jest: Boga poznawać, miłować, Jemu służyć i przez to dostawać się do nieba; bo Chrystus Pan mówi: "Cóż pomoże człowiekowi, chociażby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?" (Mt. XVI, 26).

 

5. P. Cóżeśmy powinni czynić, jeśli chcemy Boga znać, Jemu służyć i dostać się do nieba?

 

O. Powinniśmy: 1) wierzyć we wszystko, co Bóg objawił; 2) pełnić wszystkie przykaza­nia, które Bóg przykazał pełnić; 3) używać środków łaski, które Bóg postanowił dla na­szego zbawienia.

 

6. P. Skąd możemy należycie poznać objawione prawdy wiary, przykazania i środki łask Bożych?

 

O. Z nauki religii.

 

7. P. Jak się nazywa książka, która zawiera krótką naukę religii w pytaniach i od­powiedziach?

 

O. Ta książka nazywa się katechizmem, bo katechizować znaczy tyle, co nauczać religii przez pytania i odpowiedzi.

 

8. P. O czymże naucza katechizm?

 

O. Katechizm naucza:

 

1) O wierze.

 

2) O przykazaniach.

 

3) O środkach łaski Boskiej, to jest: o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

Upomnienie: Słuchaj pilnie i uważnie nauki re­ligii, abyś coraz więcej Boga poznawał, Jego mi­łował, Jemu służył i przez to osiągnął przezna­czenie twoje, to jest zbawienie.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 63-64.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: