KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

Uwaga

 

o używaniu tego Katechizmu przy nauce

 

–––––––

 

            Wprawdzie uwzględnia sam Katechizm stronę historyczną prawd religijnych, niezbędnie potrzebną do gruntownego pouczenia w religii; mimo to nie będzie zbytecznym Zarys dziejów religii, umieszczony na początku: bo przedstawia zwięzłą całość historyczną, do której odnosi się Katechizm w poszczególnych miejscach, odpowiednimi liczbami oznaczonych. Zastąpi też poniekąd historię biblijną, której obecnie w szkołach ludowych dlatego nie można w pożądanej obszerności wykładać, że nie ma dla niej wyznaczonych osobnych godzin szkolnych. Dzieje po Chrystusie Panu zaznajomią przynajmniej z treścią historii Kościoła świętego młodzież w V i VI-tym roku nauki obowiązkowej, poprzestającą na wykształceniu, jakie daje szkoła ludowa pospolita.

 

            Paragrafy i pytania, nie mające żadnego znaku, przeznaczone są dla klasy III-ciej; w klasie IV-tej należy brać paragrafy i pytania, oznaczone gwiazdką, a przy powtarzaniu dodać nareszcie te, które oznaczone są krzyżykiem.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, s. 3.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: