KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

–––––––

 

Powtórzenie całości

 

Boska religia nasza uczy nas, że jesteśmy stworzeni, abyśmy Bogu służyli i byli zbawieni. Dlatego powinniśmy:

 

1) wierzyć we wszystko, co Bóg objawił;

 

2) pełnić wszystkie przykazania, które Bóg dał albo sam, albo przez swój Kościół;... więc i unikać grzechu, który jest przekroczeniem przykazania Boskiego... i żyć cnotliwie. Tego zaś nie zdołamy bez łaski Boskiej. Więc musimy:

 

3) używać środków łaski, które Bóg postanowił, to jest sakramentów świętych i modlitwy.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, s. 314.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: