KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

* O sakramencie kapłaństwa

 

1. P. Komu nadał Jezus Chrystus urząd kapłański?

 

O. Jezus Chrystus nadał urząd kapłański swoim Apostołom.

 

2. P. Czy miał ustać urząd kapłański ze śmiercią Apostołów?

 

O. Nie; tak samo jak i Kościół nie miał ustać ze śmiercią Apostołów.

 

3. P. Jakimże sposobem przeszedł urząd kapłański na następców Apostołów?

 

O. Urząd kapłański przeszedł na następców Apostołów przez sakrament kapłaństwa.

 

4. P. Co jest sakrament kapłaństwa?

 

O. Sakrament kapłaństwa jest tym sakramentem, w którym ci, co go przyjmują, otrzymują władzę kapłańską i szczególną łaskę do godnego sprawowania urzędu kapłańskiego.

 

5. P. Jakąż mianowicie władzę nadaje sakrament kapłaństwa?

 

O. Sakrament kapłaństwa nadaje mianowicie:

 

1) władzę przeistaczania chleba i wina w ciało i krew najśw. Chrystusa Pana;

 

2) władzę odpuszczania grzechów.

 

6. P. Czy ma także sakrament kapłaństwa widzialne znaki, które oznaczają udzielenie niewidzialnej władzy i łaski?

 

O. Ma takich znaków kilka, jako to: wkładanie rąk i modlitwę biskupa, podawanie kielicha z winem i pateny z chlebem.

 

7. P. Kto może udzielać ważnie sakramentu kapłaństwa?

 

O. Ważnie udzielać sakramentu kapłaństwa mogą tylko biskupi, którzy otrzymują do tego władzę przez poświęcenie biskupie.

 

† 8. P. Czy może zwierzchność świecka lub gmina chrześcijańska nadać władzę kapłańską?

 

O. Żadna zwierzchność świecka, ani gmina chrześcijańska nie może nadać władzy kapłańskiej, bo jej nie ma sama.

 

9. P. Czy można władzę kapłańską utracić?

 

O. Jak chrztu tak i władzy kapłańskiej utracić nie można, bo sakrament kapłaństwa wyraża na duszy znamię niezmazane, dlatego też można go tylko raz przyjmować.

 

† 10. P. Czy są inne jeszcze święcenia, oprócz święcenia kapłańskiego i biskupiego?

 

O. Oprócz święcenia kapłańskiego i biskupiego jest jeszcze kilka innych, które są stopniami i przygotowaniem do święceń kapłańskich.

 

11. P. Kto może i powinien zostać kapłanem?

 

O. Tylko ten może i powinien zostać kapłanem, który do tego stanu od Boga jest powołany.

 

Upomnienie: Zawsze okazuj kapłanom, jako zastępcom Boga i rozdawcom Jego łask, należny szacunek i uległość, a proś Go, aby wszyscy, których do służby swojej powołał, pełnili ją ku chwale swego Pana i zbawieniu dusz.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 287-289.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: