KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

* O sakramencie bierzmowania

 

1. P. Co jest bierzmowanie?

 

O. Bierzmowanie jest sakramentem, w którym człowiek ochrzczony, przez wkładanie rąk, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwę biskupa, otrzymuje od Ducha Świętego umocnienie, aby wiarę swoją stale wyznawał, i według niej żył.

 

2. P. Kto nas uczy, że Jezus Chrystus ustanowił sakrament bierzmowania?

 

O. Nieomylny Kościół katolicki uczy nas zgodnie z Pismem św. i Tradycją, że Jezus Chrystus ustanowił sakrament bierzmowania.

 

3. P. Co sprawuje bierzmowanie?

 

O. Bierzmowanie: 1) pomnaża w nas łaskę poświęcającą; 2) umacnia nas szczególniejszym sposobem do walki ze złem, i do postępu w dobrem; 3) wyraża na duszy naszej niezatarte znamię wojownika Chrystusowego. Mówi bowiem Apostoł: "Bóg ci jest, który nas utwierdza z wami w Chrystusie, i który nas pomazał, który też pieczęć na nas wycisnął, i dał zadatek Ducha w sercach naszych" (II Kor. I, 21. 22).

 

4. P. Kto ma władzę udzielać bierzmowania?

 

O. Władzę bierzmowania mają biskupi, jako następcy Apostołów.

 

5. P. Jak udziela biskup bierzmowania?

 

O. Biskup wznosi ręce nad wszystkimi, przystępującymi do bierzmowania, i prosi dla nich o Ducha Świętego; następnie wkłada na każdego z osobna ręce, i namaszcza go krzyżmem świętym; w końcu daje wszystkim błogosławieństwo.

 

6. P. W jaki sposób namaszcza biskup krzyżmem św. przy bierzmowaniu?

 

O. Biskup czyni krzyżmem na czole bierzmującego się znak krzyża świętego, mówiąc: "Znaczę cię znakiem krzyża, i umacniam cię krzyżmem zbawienia w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen".

 

7. P. Z czego składa się krzyżmo, przez biskupa poświęcone?

 

O. Krzyżmo składa się z oliwy i balsamu.

 

8. P. Co oznacza oliwa?

 

O. Oliwa oznacza wewnętrzne umocnienie do walki z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

 

9. P. Dlaczego miesza się w krzyżmie św. z oliwą balsam wonny?

 

O. Z oliwą miesza się balsam wonny, aby oznaczyć, że bierzmujący się otrzymuje łaskę, za pomocą której może się zachować czystym od zepsucia świata, i pobożnym życiem wydawać przyjemną woń cnoty.

 

10. P. Dlaczego czyni biskup znak krzyża na czole bierzmującego się?

 

O. Biskup czyni znak krzyża na czole bierzmującego się chrześcijanina, aby tenże wiedział, że nigdy nie powinien się wstydzić krzyża, lecz ma wyznawać wiarę swoją w Jezusa ukrzyżowanego bez obawy, i jawnie przed wszystkimi ludźmi.

 

11. P. Dlaczego daje biskup bierzmowanemu po namaszczeniu lekki policzek?

 

O. Aby go upomnieć, że odtąd powinien dla Imienia Jezusa znosić cierpliwie wszelkie zniewagi.

 

12. P. Czy bierzmowanie jest potrzebne do zbawienia?

 

O. Bierzmowanie nie jest koniecznie potrzebne do zbawienia; lecz grzeszyłby ciężko, kto by go nie przyjął z niedbalstwa lub obojętności.

 

13. P. Kto może przyjąć bierzmowanie?

 

O. Bierzmowanie może przyjąć każdy ochrzczony człowiek.

 

14. P. Jak trzeba przygotować się do bierzmowania?

 

O. Potrzeba: 1) oczyścić się z grzechów przez sakrament pokuty i być w stanie łaski; 2) zaznajomić się z główniejszymi prawdami wiary świętej; 3) obudzić w sobie pragnienie łaski Ducha Świętego.

 

15. P. Jak powinniśmy bierzmowanie przyjmować?

 

O. Przyjmując bierzmowanie powinniśmy: 1) prosić gorąco o dary Ducha Świętego; 2) przyrzec Bogu, że będziemy się starali żyć i umierać po chrześcijańsku; 3) nie oddalać się, dopóki biskup nie da błogosławieństwa.

 

16. P. Dlaczego mają bierzmujący się świadków?

 

O. Bierzmujący się mają świadków, aby ci przyprowadzili ich do bierzmowania, a potem wspierali ich radą i czynem w życiu bogobojnym.

 

Upomnienie: Spełniaj stale obowiązki chrześcijanina katolika bez obawy i oglądania się na ludzi.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 241-244.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: