KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

*O kościelnych obrzędach i zwyczajach

 

1. P. Co są obrzędy kościelne?

 

O. Obrzędy kościelne są to czynności lub znaki religijne, które ustanowił Kościół dla uroczystego nabożeństwa.

 

2. P. Dlaczego następuje po nauce o modlitwie, nauka o kościelnych obrzędach i zwyczajach?

 

O. Ponieważ:

 

1) obrzędy kościelne są ustanowione ku czci i chwale Boga, podobnie jak modlitwa;

 

2) ułatwiają nam podniesienie umysłu do Boga, i rozpamiętywanie rzeczy Boskich czyli nabożną modlitwę.

 

3. P. Jakim sposobem ułatwiają nam obrzędy nabożną modlitwę?

 

O. Obrzędy ułatwiają nam nabożną modlitwę tym sposobem:

 

1) że przyczyniają się do większej uroczystości nabożeństwa, przez co skupiają naszą uwagę i zwracają umysł od rzeczy ziemskich do Boga;

 

2) że przedstawiając nam zmysłowo tajemnice wiary, dopomagają do ich rozpamiętywania.

 

4. P. Czy obrzędy nie są czczymi znakami?

 

O. Bynajmniej; gdyż: 1) sam Bóg przepisał żydom w starym zakonie pod zagrożeniem surowych kar pewne obrzędy; 2) Chrystus Pan używał także pewnych obrzędów; 3) On też sam postanowił znaki sakramentalne czyli obrzędy.

 

5. P. Lecz czyż nie nakazuje Chrystus Pan czcić Boga "w duchu i w prawdzie"?

 

O. Tak jest; wszelako Chrystus Pan nie zabrania tymi słowy obrzędów, ale wymaga, abyśmy uczestniczyli w obrzędach nie bezmyślnie, lecz abyśmy rozumieli ich znaczenie, i nabożnie brali w nich udział.

 

6. P. Czy wszystkie obrzędy kościelne mają swoje znaczenie?

 

O. Tak jest; wszystko, co czyni Kościół w służbie Bożej, ma swoje tajemnicze znaczenie i służyć powinno do obudzenia w nas pobożnych myśli i uczuć.

 

7. P. Czy nie ma też obrzędów zbytecznych i niepożytecznych?

 

O. Nie ma; bo wszystko, co Kościół święty i nieomylny ustanawia, pochwala lub czyni, jest potrzebnym i pożytecznym, gdyż Duch Święty rządzi Kościołem.

 

8. P. Co znaczy kadzenie w kościele?

 

O. Kadzenie jest oznaką najgłębszej czci Bożej i obrazem modlitwy, która, jak wonne kadzidło, wznosić się powinna do Boga.

 

9. P. Co oznaczają jarzące świece?

 

O. Jarzące świece oznaczają wiarę oświecającą człowieka, nadzieję unoszącą go ponad tę ziemię, i miłość ogrzewającą; nadto przypominają nam czasy prześladowania chrześcijan, kiedy odprawiano nabożeństwo w podziemnych grotach.

 

10. P. Co przypominają nam świece, święcone w uroczystość "Oczyszczenia" Najświętszej Maryi Panny?

 

O. Przypominają nam słowa Symeona, że Jezus jest "światłością ku oświeceniu pogan", i że my także powinniśmy żyć jako "dzieci światłości" (Łk. II, 32), (Ef. V, 8).

 

11. P. Co przypomina nam paschał?

 

O. Paschał czyli świeca Wielkanocna przypomina nam Chrystusa zmartwychwstałego, który wywiódł nas z niewoli egipskiej.

 

12. P. Co przypomina popiół święcony w Środę Popielcową?

 

O. Że powinniśmy się upokarzać i szczerą czynić pokutę; dlatego też mówi kapłan, sypiąc popiół na głowę: "pamiętaj, człowiecze, żeś proch jest, i w proch się obrócisz".

 

13. P. Co przypominają nam palmy w Niedzielę Palmową?

 

O. Przypominają nam tryumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy i Jego zwycięstwo nad piekłem, i że my także o palmę zwycięską, to jest: o nagrodę wieczną, ubiegać się winniśmy.

 

14. P. W jakim celu odbywają się procesje i pobożne pielgrzymki?

 

O. 1) Ażeby Boga publicznie wielbić albo Mu dzięki publicznie składać, lub też uprosić sobie Jego opieki i błogosławieństwa nad miastem, wsią, lub całym krajem; 2) ażeby obchodzić uroczyście zwycięstwo i tryumf chrześcijaństwa nad pogaństwem; dlatego też noszą się krzyże i chorągwie; 3) ażeby nam przypomnieć, żeśmy pielgrzymami na ziemi, i że zawsze przed oblicznością Boga chodzić mamy.

 

15. P. Co należy sądzić o pielgrzymkach?

 

O. Że są rzeczą bardzo chwalebną, uświęconą przykładem Świętych i odpustami kościelnymi, lecz potrzeba, iżby się tak odbywały, jak tego Kościół wymaga.

 

16. P. Czegóż wymaga Kościół od tych, co odprawiają pobożne pielgrzymki?

 

O. Kościół wymaga:

 

1) ażeby, z powodu pielgrzymek nie zaniedbywali koniecznych obowiązków stanu lub zawodu;

 

2) ażeby je odbywali w dobrej intencji;

 

3) ażeby cały czas pielgrzymki nabożnie spędzali, i wszystkie przykrości drogi cierpliwie znosili.

 

4) ażeby, przybywszy na miejsce, modlili się nabożnie i przystępowali do sakramentów świętych pokuty i ołtarza.

 

17. P. Czy dawno już są pielgrzymki we zwyczaju?

 

O. Już Izraelici pielgrzymowali z rozkazu Boga do świątyni Jerozolimskiej, co też Jezus i Maryja czynili. I pierwsi chrześcijanie także pielgrzymowali często do miejsc świętych, w których Chrystus Pan żył i cierpiał, tudzież do grobów Apostołów i męczenników.

 

18. P. Co są bractwa?

 

O. Bractwa są to religijne, przez władzę kościelną zatwierdzone stowarzyszenia, zawiązane ku wspólnej modlitwie, i dla wzajemnej zachęty do wykonywania dobrych uczynków i częstego przyjmowania sakramentów świętych.

 

Upomnienie: Bierz udział w obrzędach i zwyczajach kościelnych z największym nabożeństwem, i nie daj się od tego odwieść ani szyderstwem ani przykładem niewiernych i lekkomyślnych ludzi.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 308-313.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: