KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

* O sakramentaliach

 

1. P. Co są sakramentalia?

 

O. Sakramentalia są:

 

1) wszystkie te rzeczy, które Kościół modlitwą i obrzędami poświęca albo do służby Bożej albo do naszego pobożnego użytku, np. święcona woda, oliwa, sól, chleb, wino, palmy;

 

2) same modlitwy i obrzędy, którymi Kościół te rzeczy poświęca.

 

2. P. Dlaczego nazywają się te rzeczy sakramentaliami?

 

O. Te rzeczy nazywają się sakramentaliami, ponieważ są podobne do sakramentów, chociaż, co do istoty, różnią się od nich.

 

3. P. Kto ustanowił sakramentalia?

 

O. Sakramentalia ustanowił Kościół katolicki na mocy władzy, od Chrystusa otrzymanej, poświęcania, błogosławienia i zaklinania.

 

4. P. Dlaczego poświęca Kościół rzeczy do służby Bożej przeznaczone?

 

O. Kościół poświęca rzeczy, przeznaczone do służby Bożej: 1) aby je od zwykłego użytku oddzielić i oddać wyłącznie na służbę Bogu; 2) aby je uczynić dla nas czcigodnymi i zbawiennymi.

 

5. P. Dlaczego poświęca czyli błogosławi Kościół chleb, wino, owoce ziemne itp.?

 

O. Kościół poświęca chleb, wino i owoce ziemne:

 

1) bo tak czynił Chrystus Pan;

 

2) aby według słów Pisma św.: "wszystkie rzeczy tym, którzy Boga miłują, dopomagały ku dobremu" (Rzym. VIII, 28);

 

3) aby, jak przez grzech Adama wszystkie stworzenia zostały obarczone przekleństwem Bożym, tak teraz, dla zasług Chrystusa, przez modlitwę Kościoła pozyskały błogosławieństwo Boże.

 

6. P. Czyż modlitwa Kościoła ma osobliwszą siłę?

 

O. Modlitwa Kościoła ma osobliwszą siłę, ponieważ zawsze jest połączona z modlitwą Jezusa Chrystusa i Świętych.

 

7. P. O co modli się zwykle Kościół, gdy poświęca lub błogosławi?

 

O. Gdy Kościół poświęca lub błogosławi, modli się zwykle o odwrócenie kar Bożych, o obronę przeciwko wrogowi naszego zbawienia, o spokój, błogosławieństwo, pomyślność duszy i ciała itp.

 

8. P. Co powinno nas skłaniać do pobożnego używania sakramentaliów?

 

O. Do pobożnego używania sakramentaliów powinna nas skłaniać ta myśl, że przez nie dostępujemy błogosławieństwa Bożego za pośrednictwem Kościoła, w którego imieniu kapłan poświęca i błogosławi.

 

9. P. Jak powinniśmy używać wody święconej?

 

O. Wody święconej powinniśmy używać, żegnając się nią bądź w domu, bądź w kościele, i prosząc przy tym Boga, aby nas oczyścił z grzechów najświętszą krwią Chrystusową, a ochraniał od wszystkich niebezpieczeństw.

 

Upomnienie: Używaj z należną czcią i pobożnością rzeczy poświęconych przez Kościół, mianowicie wody święconej, szkaplerzy, medalików itp.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 291-295.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: