KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O piątym przykazaniu Boskim

 

"Nie zabijaj"

 

1. P. Czego zabrania piąte przykazanie Boskie?

 

O. Piąte przykazanie Boskie zabrania wszystkich grzechów, którymi sobie, albo bliźnim szkodzimy na zdrowiu, albo życiu ciała lub duszy.

 

2. P. Kto grzeszy przeciwko zdrowiu i życiu bliźniego?

 

O. Grzeszy przeciwko zdrowiu i życiu bliźniego: 1) kto bliźniego niesprawiedliwie bije, rani lub zabija; 2) kto mu zatruwa i skraca życie zmartwieniem i nieludzkim obchodzeniem.

 

*3. P. Czy nigdy nie jest wolno zabić człowieka?

 

O. Wolno: 1) zwierzchności zabijać człowieka za jego zbrodnie; 2) innym zaś tylko w obronie ojczyzny, albo w sprawiedliwej obronie własnego życia.

 

4. P. Czy piąte przykazanie Boskie zabrania tylko złego uczynku przeciwko życiu bliźniego?

 

O. Piąte przykazanie Boskie zabrania nie tylko złego uczynku przeciwko życiu bliźniego, lecz i tego wszystkiego, co do złego uczynku prowadzi i pobudza, jako to: gniewu, nienawiści, zazdrości, kłótni, przezwisk i przekleństw.

 

5. P. Kto grzeszy przeciwko własnemu zdrowiu i życiu?

 

O. Grzeszy przeciwko własnemu zdrowiu i życiu: 1) kto sobie sam życie odbiera; 2) kto osłabia swoje zdrowie, lub skraca sobie życie niemiernością w jedzeniu i piciu, gwałtownym gniewem i innymi namiętnościami.

 

*6. P. Czy nie wolno nigdy narażać swego zdrowia i życia?

 

O. Bez potrzeby nie wolno nigdy narażać swego zdrowia i życia; lecz wolno to uczynić, jeśli wyższe obowiązki tego wymagają, jak np. obrona wiary.

 

*7. P. Czy wolno życzyć sobie śmierci?

 

O. Nie wolno życzyć sobie śmierci z rozpaczy lub zniechęcenia, lecz wolno pragnąć śmierci dlatego, abyśmy Boga dłużej nie obrażali, i jak najprędzej widzieć Go mogli. – Dlatego pragnął śmierci Apostoł Paweł św., mówiąc: "Pragnienie mam być rozwiązanym, i być z Chrystusem" (Filip. I, 23).

 

8. P. Kto szkodzi bliźniemu na duszy?

 

O. Szkodzi bliźniemu na duszy, kto mu daje zgorszenie, to znaczy: kto go umyślnie do grzechu namawia, grzech chwali, grzeszyć nakazuje, albo własnym przykładem do grzechu zachęca.

 

† 9. P. Co powinno nas powstrzymywać od dawania zgorszenia?

 

O. Od dawania zgorszenia powinny nas powstrzymywać:

 

1) ta myśl, że gorszyciel jest pomocnikiem szatana, który uwodzeniem do grzechu zabija dusze, krwią Jezusa Chrystusa odkupione;

 

2) straszne skutki tego grzechu, i groźny wyrok Chrystusa: "Kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej mu, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego, i zatopiono go w głębokości morskiej". "Biada światu dla zgorszenia" (Mt. XVIII, 6. 7). – Dlatego wolał Eleazar umrzeć, niż dać zgorszenie młodszym.

 

10. P. Co powinniśmy czynić, jeśliśmy zaszkodzili bliźniemu na duszy lub ciele?

 

O. Jeśliśmy zaszkodzili bliźniemu na duszy lub ciele, powinniśmy nie tylko żałować tego grzechu i spowiadać się z niego, lecz i szkodę bliźniemu wyrządzoną naprawić, o ile zdołamy.

 

11. P. Co nakazuje nam piąte przykazanie Boskie?

 

O. Piąte przykazanie Boskie nakazuje nam, abyśmy z bliźnim żyli w zgodzie i spokoju.

 

Upomnienie: Nie poważaj się nigdy kląć, przezywać lub bić innych. Uciekaj przed gorszycielem, jak przed szatanem, który chce zabić duszę twoją. Nie bądź też sam nigdy mordercą duszy bliźniego, przez gorszące mowy lub uczynki.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 184-187.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: