KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O trzecim przykazaniu Boskim

 

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

 

1. P. Co nakazuje nam trzecie przykazanie Boskie?

 

O. Trzecie przykazanie Boskie nakazuje nam dzień święty czyli niedzielę święcić wykonywaniem pobożnych uczynków, a zaniechaniem prac służebnych.

 

2. P. Którymiż to uczynkami pobożnymi powinniśmy święcić niedzielę?

 

O. W niedzielę powinniśmy:

 

1) być na Mszy św., także i na innych częściach nabożeństwa, o ile możemy, szczególnie na kazaniu i nauce chrześcijańskiej;

 

2) przystępować do świętych Sakramentów pokuty i ołtarza, czytać książki pobożne, i wykonywać uczynki miłosierne.

 

3. P. Które są prace służebne a dlatego zabronione?

 

O. Prace służebne, a dlatego zabronione, są te, które z natężeniem sił ciała wykonują zwykle słudzy, zarobnicy i rzemieślnicy. Prócz tego, zabronione są targi, jarmarki, sprawy sądowe. Ale dozwolone są prace umysłowe i do życia codziennego konieczne, np. gotowanie.

 

*4. P. Czy nie wolno nigdy wykonywać w niedzielę prac służebnych?

 

O. Wolno wykonywać w niedzielę prace służebne:

 

1) jeśli przełożeni duchowni zezwolą na to z przyczyn ważnych;

 

2) jeśli wymaga tego chwała Boga, pożytek bliźnich, albo nagła potrzeba.

 

*5. P. Czy tylko ci grzeszą, którzy sami wykonują w niedzielę prace służebne?

 

O. Nie tylko ci grzeszą, lecz i ci, którzy takie prace nakazują swoim podwładnym, chociaż tego nie wymaga pilna potrzeba.

 

*6. P. Czy tylko przez wykonywanie prac służebnych i opuszczenie nabożeństwa znieważa się niedzielę?

 

O. Znieważa się niedzielę także przez rozpustę, pijaństwo, gorszące gry i zabawy.

 

† 7. P. Co powinno nas odstraszać od znieważenia niedzieli?

 

O. Od znieważenia niedzieli powinny nas odstraszać:

 

1) kary doczesne i wieczne, którymi Bóg grozi znieważycielom dnia świętego: "Kto by sabat zgwałcił, śmiercią umrze" (II Mojż. 31, 14) mówi Bóg;

 

2) myśl, że znieważenie niedzieli przynosi hańbę religii, a bliźnim zgorszenie.

 

Upomnienie: Święć zawsze sumiennie dzień Pański, i nie daj się uwieść do znieważenia go ani lekkomyślnością i chęcią zabaw, ani przykładem przewrotnych ludzi i niedowiarków.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 175-177.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: