KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O drugim przykazaniu Boskim

 

"Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremnie"

 

1. P. Czego zabrania drugie przykazanie Boskie?

 

O. Drugie przykazanie Boskie zabrania wszelkiej zniewagi Imienia Boskiego.

 

2. P. Co jest zniewagą Imienia Boskiego?

 

O. Zniewagą Imienia Boskiego jest: 1) wymawianie Imienia Boskiego bez uszanowania; 2) bluźnierstwo; 3) grzeszna przysięga i przekleństwo; 4) złamanie ślubów.

 

3. P. Kto grzeszy wymawianiem Imienia Boskiego bez uszanowania?

 

O. Grzeszy wymawianiem Imienia Boskiego bez uszanowania, kto wymawia Imię Boskie w gniewie, w żartach, albo przy rzeczach małej wagi i z nałogu.

 

4. P. Kto grzeszy bluźnierstwem?

 

O. Grzeszy bluźnierstwem, kto mówi pogardliwie lub zelżywie o Bogu, albo też o Świętych i religii. Bluźnierstwo jest tak ciężkim grzechem, że w starym zakonie karano bluźniercę z rozkazu Boga ukamienowaniem.

 

*5. P. Kto popełnia bluźnierstwo myślą?

 

O. Myślą popełnia bluźnierstwo, kto dobrowolnie myśli pogardliwie o Bogu, albo o Świętych i religii.

 

6. P. Co jest przysięga?

 

O. Przysięga jest wezwaniem Boga wszystkowiedzącego na świadka, że prawdę mówimy.

 

7. P. Kto przysięga grzesznie?

 

O. Grzesznie przysięga:

 

1) kto przysięga fałszywie albo w wątpliwości;

 

2) kto przysięga bez potrzeby, albo innych do przysięgi niepotrzebnej namawia;

 

3) kto przysięga, że coś złego popełni, lub dobrego zaniecha;

 

4) kto nie dotrzymuje przysięgi godziwej, chociaż może jej dotrzymać.

 

*8. P. Kto przysięga fałszywie lub w wątpliwości?

 

O. Przysięga fałszywie:

 

1) kto pod przysięgą zaręcza, że to, co mówi, jest prawdą, chociaż wie, że jest nieprawdą;

 

2) kto pod przysięgą coś przyrzeka, czego nie myśli dotrzymać.

 

Przysięga we wątpliwości, kto zaręcza pod przysięgą, że to, co mówi, jest prawdą, chociaż tego nie wie z pewnością.

 

† 9. P. Czy fałszywa przysięga czyli krzywoprzysięstwo jest wielkim grzechem?

 

O. Fałszywa przysięga czyli krzywoprzysięstwo jest jednym z najcięższych grzechów, ponieważ:

 

1) krzywoprzysięzca szydzi z wszechwiedzy i sprawiedliwości Boskiej;

 

2) wypiera się uroczyście Boga, i Jego pomsty wzywa;

 

3) niweczy ostatni środek zachowania pomiędzy ludźmi rzetelności i dowierzania, i wyrządza najczęściej także wielką szkodę bliźniemu.

 

10. P. Co to znaczy przeklinać?

 

O. Przeklinać znaczy sobie lub innym złorzeczyć, przy czym bywa często Imię Boskie znieważane.

 

11. P. Co jest ślub?

 

O. Ślub jest dobrowolną, Bogu uczynioną obietnicą dobrego uczynku, do którego nie obowiązuje żadne przykazanie.

 

*12. P. Czy powinniśmy spełniać śluby?

 

O. Śluby powinniśmy spełniać wiernie, chyba że zajdzie przeszkoda, która czyni niemożliwym spełnienie ślubu.

 

13. P. Czy wypełniamy już zupełnie drugie przykazanie Boskie, jeśli tylko wystrzegamy się zniewagi Imienia Boskiego?

 

O. Nie; powinniśmy także Imię Boskie czcić, słuchając pilnie i uważnie nauk w kościele, wychwalać Je z wdzięcznością, z uszanowaniem i nabożnie wzywać, i starać się gorliwie o Jego chwałę.

 

Upomnienie: Wystrzegaj się szkaradnego nałogu przeklinania i lekkomyślnego przysięgania. A wzywaj często i nabożnie, szczególnie w pokusach przeciwko czystości, najświętszych Imion Jezusa i Maryi.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 172-175.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: