KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

Ciąg dalszy o pierwszym przykazaniu

 

O czci i wzywaniu Świętych

 

28. P. Czego uczy nas Kościół katolicki o czci i wzywaniu Świętych?

 

O. Kościół katolicki uczy nas, że cześć i wzywanie Świętych jest rzeczą dobrą i bardzo zbawienną.

 

*29. P. Jaka zachodzi różnica pomiędzy czcią Boga a czcią Świętych?

 

O. Pomiędzy czcią Boga a czcią Świętych zachodzi ta różnica, że: 1) Boga czcimy jako naszego najwyższego Pana, Świętych zaś czcimy tylko jako wiernych sług Jego i przyjaciół; 2) Boga czcimy dla Niego samego, Świętych zaś dla łask i zasług, które im Bóg dał.

 

*30. P. Na co powinniśmy szczególnie uważać, oddając cześć Świętym?

 

O. Oddając cześć Świętym, powinniśmy szczególnie na to uważać, abyśmy stali się im podobnymi, naśladując ich cnoty.

 

31. P. Jaka zachodzi różnica pomiędzy modlitwą naszą do Boga, a modlitwą do Świętych?

 

O. Pomiędzy modlitwą naszą do Boga, a modlitwą do Świętych, zachodzi ta różnica, że do Boga modlimy się, aby nam pomógł swoją wszechmocą, do Świętych zaś modlimy się, aby nam pomogli swoim wstawieniem się u Boga.

 

32. P. Kogo powinniśmy czcić i wzywać przed wszystkimi Aniołami i Świętymi?

 

O. Przed wszystkimi Aniołami i Świętymi powinniśmy czcić i wzywać Najświętszą Maryję Pannę, Bogarodzicę.

 

33. P. Czy powinniśmy szanować także obrazy, przedstawiające Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i Świętych?

 

O. Powinniśmy je szanować, bo one przypominają nam prawdy naszej wiary świętej, łaski i dobrodziejstwa, jakie nam Bóg wyświadczył, a przedstawiając Świętych Pańskich, pobudzają nas do ich naśladowania. Jeśli tedy dobre dziecko szanuje obrazy swoich rodziców, a poddany obraz swego króla, to tym bardziej powinni chrześcijanie mieć we czci obrazy Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich.

 

34. P. Czy tedy obrazy Chrystusa Pana i Świętych Pańskich nie sprzeciwiają się temu zakazowi Boga: Nie będziesz sobie czynił ryciny ani podobieństwa?

 

O. Nie sprzeciwiają się; bo tymi słowy zakazał Bóg tylko naśladować pogan, którzy czynili ryciny czyli obrazy na to, aby tym obrazom oddawali cześć Boską; a my katolicy nie oddajemy obrazom czci Boskiej, ani też mamy obrazy za Bogi.

 

*35. P. Nie jestże to zabobonnością, modlić się przed obrazami?

 

O. Wcale nie; bo przed obrazami modlimy się do Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej i Świętych, których te obrazy nam przedstawiają.

 

36. P. Dlaczego czcimy relikwie czyli szczątki i rzeczy pozostałe Świętych?

 

O. Czcimy relikwie czyli szczątki i rzeczy pozostałe Świętych, ponieważ: 1) ich ciała były świątyniami Ducha Świętego, i powstaną z martwych do chwały; 2) ponieważ Bóg przez nie często cuda działał i tym sposobem ludziom sam wskazał, że powinni je czcić.

 

Upomnienie: Czcij pobożnie Świętych, szczególnie Najświętszą Maryję Pannę, św. Józefa i Twego Patrona. Czytaj opisy ich życia, i naśladuj ich przykład.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 169-172.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: