KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O dziesięciorgu przykazania Boskiego

 

1. P. Skąd dowiadujemy się obszerniej, jak mamy miłować Boga i bliźniego?

 

O. Jak mamy miłować Boga i bliźniego dowiadujemy się obszerniej z dziesięciorga przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi na dwu kamiennych tablicach (1).

 

2. K. Które jest to dziesięcioro przykazania Boskiego?

 

O. Dziesięcioro przykazania Boskiego jest:

 

"Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli".

 

1) Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.

 

2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

 

3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

4) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.

 

5) Nie zabijaj.

 

6) Nie cudzołóż.

 

7) Nie kradnij.

 

8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

 

9) Nie pożądaj żony bliźniego twego.

 

10) Nie pożądaj domu bliźniego twego, ani roli, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

3. P. Które przykazania Boskie były wyryte na pierwszej tablicy?

 

O. Na pierwszej tablicy były wyryte 3 pierwsze przykazania o miłości i czci Boga.

 

4. P. Które przykazania były wyryte na drugiej tablicy?

 

O. Na drugiej tablicy było wyrytych 7 ostatnich przykazań o miłości bliźniego.

 

*5. P. Dlaczego powinniśmy wykonywać wiernie przykazania Boskie?

 

O. Powinniśmy wiernie wykonywać przykazania Boskie, ponieważ:

 

1) winniśmy Bogu cześć, miłość i wdzięczność, którą tylko wiernym wykonywaniem Jego przykazań okażemy prawdziwie;

 

2) za wierne wykonywanie przykazań Boskich czeka nas wieczna nagroda, za ich przekroczenie zaś wieczna kara.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 162-164.

 

Przypisy:

(1) Zobacz: Zarys dziejów religii, § 11.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: