KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O piątym przykazaniu kościelnym

 

1. P. Czego zabrania piąte przykazanie kościelne?

 

O. Piąte przykazanie zabrania tańców i hucznych zabaw w czasach zakazanych.

 

2. P. Które są czasy zakazane?

 

O. Czasy zakazane są: od pierwszej niedzieli Adwentu do święta Trzech Króli, i od Środy Popielcowej do Niedzieli Przewodniej, tudzież wszystkie dni postne.

 

3. P. Dlaczego zabrania Kościół w tych czasach tańców i hucznych zabaw?

 

O. Ponieważ czas Adwentu, Wielkiego Postu i w ogóle dni postne są czasem pokuty i umartwienia.

 

4. P. Co nakazuje Kościół w piątym przykazaniu?

 

O. Nakazuje nam w czasach zakazanych oddalać się od świata, a oddawać się więcej niż zwykle modlitwie, rozpamiętywaniu tajemnic wiary naszej św., pokucie i pełnieniu dobrych uczynków.

 

Upomnienie: Unikaj w czasach zakazanych wszelkich zgiełkliwych zabaw, a staraj się natomiast o godne przygotowanie na nadchodzące uroczystości; szczególnie przez sakrament pokuty i Komunię św.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, s. 206.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: