KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O czwartym przykazaniu kościelnym

 

1. P. Co nakazuje nam czwarte przykazanie kościelne?

 

O. Czwarte przykazanie kościelne nakazuje nam: 1) spowiadać się ważnie przynajmniej raz do roku, przed upoważnionym kapłanem; 2) przyjmować godnie Komunię św. około czasu wielkanocnego.

 

2. P. Który kapłan jest upoważnionym?

 

O. Upoważnionym jest ten kapłan, któremu własny biskup dał pozwolenie słuchania spowiedzi.

 

*3. P. W jakim wieku powinny dzieci spowiadać się i komunikować?

 

O. Dzieci powinny spowiadać się i komunikować, kiedy są już dosyć rozumne i pouczone, aby te święte sakramenty przyjęły z pożytkiem. O tym ma rozstrzygać pasterz dusz.

 

*4. P. Czy mamy poprzestawać na przyjmowaniu Komunii św. raz w roku?

 

O. Nie; owszem Kościół życzy sobie najgoręcej, abyśmy jak najczęściej przystępowali do Komunii św. – Zachęca nas do tego także przykład pierwszych chrześcijan.

 

Upomnienie: Postanów spowiadać się i komunikować przynajmniej raz każdego miesiąca.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, s. 205.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: