KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O trzecim przykazaniu kościelnym

 

1. P. Co nakazuje nam trzecie przykazanie kościelne?

 

O. Trzecie przykazanie kościelne nakazuje nam zachowywać nakazane posty, i powstrzymywać się w niektórych dniach od jedzenia mięsa.

 

2. P. Które są posty nakazane?

 

O. Posty nakazane są:

 

1) post 40-dniowy, tj. wszystkie dni od Popielca do Wielkiej Nocy, z wyjątkiem niedziel;

 

2) post adwentowy, tj. środy i piątki w czasie adwentu;

 

3) suche dni czyli post kwartalny, tj. środa, piątek i sobota z początkiem czterech pór roku;

 

4) niektóre wigilie czyli dnie, poprzedzające uroczyste święta. (1)

 

*3. P. Czy w dni postu nakazane jest tylko powstrzymanie się od jedzenia mięsa?

 

O. Oprócz powstrzymania się od jedzenia mięsa, nakazane jest także w dni postu, aby raz tylko na dzień, około południa, jeść do sytości; z rana zaś i wieczorem dozwolony jest mały posiłek.

 

*4. P. Kto jest obowiązany pościć w ten sposób?

 

O. Każdy chrześcijanin, który skończył 21 rok życia, obowiązany jest pościć w ten sposób; chyba że go uwalniają od tego ważne przyczyny.

 

*5. P. Kiedy nakazane jest powstrzymanie się od jedzenia mięsa?

 

O. Powstrzymanie się od jedzenia mięsa nakazane jest: 1) we wszystkie piątki i soboty (z wyjątkiem, jeśliby przypadało w którym z tych dni Boże Narodzenie); 2) we wszystkie niedziele 40-dniowego postu (jeśli nie ma dyspensy); 3) we wszystkie właściwe dni postu i w dni krzyżowe. (1)

 

6. P. Kto jest obowiązany do powstrzymania się od jedzenia mięsa?

 

O. Do powstrzymania się od jedzenia mięsa obowiązani są wszyscy chrześcijanie od 7-go roku życia; uwalnia ich tylko ważna przyczyna, np. choroba, itp.

 

*7. P. Co powinni czynić ci, którzy nie mogą pościć, albo wstrzymywać się od jedzenia mięsa?

 

O. Tacy powinni u swego pasterza postarać się o dyspensę i wykonywać za to dobre uczynki.

 

*8. P. Dlaczego powinniśmy zachowywać posty przez Kościół nakazane?

 

O. Powinniśmy zachowywać posty przez Kościół nakazane, aby:

 

1) naśladować przykład Jezusa i wszystkich Świętych;

 

2) pokutować za nasze grzechy;

 

3) łatwiej zwyciężać nasze złe żądze;

 

4) okazać posłuszeństwo dla Kościoła katolickiego.

 

Upomnienie: Poważaj przykazanie o poście jako przykazanie, które przez Kościół dał ci Bóg sam, i poczytuj sobie to za zaszczyt, spełniać je sumiennie.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 202-204.

 

Przypisy:

(1) Por. dyscyplinę postną obecnie obowiązującą w Kościele katolickim: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące. (Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: