KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O drugim przykazaniu kościelnym

 

1. P. Co nakazuje nam drugie przykazanie kościelne?

 

O. Drugie przykazanie kościelne nakazuje nam w każdą niedzielę i święto słuchać Mszy św. z należytą uwagą, czcią i pobożnością.

 

2. P. Kto jest obowiązany słuchać Mszy świętej w niedzielę i święta?

 

O. Słuchać Mszy świętej w niedzielę i święta obowiązani są wszyscy, którzy przyszli do lat rozeznania (mniej więcej od 7-go roku). Tylko ważne przyczyny, jak: choroba, pielęgnowanie chorych itd., uwalniają od tego obowiązku.

 

3. P. Kto grzeszy przeciwko drugiemu przykazaniu kościelnemu?

 

O. Przeciwko drugiemu przykazaniu kościelnemu grzeszy:

 

1) kto z własnej winy opuszcza Mszę św. całkowicie lub częściowo;

 

2) kto w czasie Mszy św. dobrowolnie jest roztargniony, rozmawia, śmieje się, lub innym sposobem zachowuje się nieprzyzwoicie.

 

*4. P. Czy dość jest słuchać w niedzielę i święta Mszy św.?

 

O. Nie; z gorliwości o chwałę Boga i zbawienie duszy naszej powinniśmy także być obecni na innym nabożeństwie, szczególnie zaś na kazaniu i nauce chrześcijańskiej.

 

*5. P. Czy wszyscy chrześcijanie mają obowiązek słuchać kazań?

 

O. Wszyscy chrześcijanie, młodzi i starzy, prostaczkowie i wykształceni, mają obowiązek słuchać kazań: 1) ponieważ wszyscy potrzebują, aby im prawdy wiary przypominano, i aby ich do dobrego napominano; 2) ponieważ wszyscy powinni wzajemnie się budować dobrym przykładem: "Kto z Boga jest, mówi Pismo św., słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście" (Jan VIII, 47).

 

*6. P. Jak trzeba słuchać kazań?

 

O. Kazań trzeba słuchać: 1) uważnie; 2 ) zastosowywać je do siebie, a nie do innych; 3) żyć według nich. "Błogosławieni – mówi Chrystus Pan – którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go" (Łk. XI, 28).

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 200-202.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: