KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O pierwszym przykazaniu kościelnym

 

1. P. Co nakazuje nam pierwsze przykazanie kościelne?

 

O. Pierwsze przykazanie kościelne nakazuje nam święta, które ustanowił Kościół ku czci Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich, święcić podobnie jak niedzielę.

 

*2. P. Na co ustanowione są święta ku czci Jezusa Chrystusa?

 

O. Święta ku czci Jezusa Chrystusa są ustanowione, abyśmy:

 

1) rozważali tajemnice naszego odkupienia;

 

2) dziękowali Bogu za Jego łaski;

 

3) pobudzali się do gorliwości w Jego służbie.

 

*3. P. Na co ustanowione są święta ku czci Świętych?

 

O. Święta ku czci Świętych są ustanowione, abyśmy:

 

1) wielbili Boga za łaski, które im wyświadczył;

 

2) zachęcali się do ich naśladowania;

 

3) wzywali ich przyczyny.

 

Upomnienie: Staraj się obchodzić święta tak gorliwie i nabożnie, jak gdyby tajemnice, na których pamiątkę zostały ustanowione, działy się znowu przed twoimi oczyma.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 199-200.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: