KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O pięciu przykazaniach kościelnych

 

1. P. Czy obowiązani są chrześcijanie zachowywać inne przykazania oprócz przykazań Boskich?

 

O. Oprócz przykazań Boskich obowiązani są chrześcijanie zachowywać także przykazania kościelne.

 

*2. P. Od kogo ma Kościół prawo dawać przykazania?

 

O. Kościół ma prawo dawać przykazania od samego Jezusa Chrystusa, który dał Kościołowi polecenie, aby w Jego imieniu wiernymi rządził.

 

*3. P. Czy nie ma Kościół innego prawa, prócz prawa dawania przykazań?

 

O. Kościół ma jeszcze prawo czuwać nad wypełnianiem tych przykazań, i karać przestępców.

 

4. P. Które są główne przykazania kościelne?

 

O. Główne przykazania kościelne są następujące pięć:

 

1) Postanowione od Kościoła dni święte święcić.

 

2) Mszy św. i kazania w niedziele i święta nabożnie słuchać.

 

3) Nakazane posty zachowywać, jako to: adwentowy i 40-dniowy post, suche dni, i niektóre wigilie, a w piątki i soboty wstrzymać się od mięsa. (1)

 

4) Przynajmniej raz w rok, około Wielkiej Nocy, spowiadać się i Najświętszy Sakrament Ołtarza przyjmować.

 

5) W czasach zakazanych nie odprawiać wesel i zabaw.

 

5. P. Jak obowiązują nas przykazania kościelne?

 

O. Przykazania kościelne obowiązują nas pod grzechem ciężkim, bo Jezus Chrystus powiedział: "Kto by nie słuchał Kościoła, niech ci będzie jako poganin i celnik" (Mt. XVIII, 17).

 

Upomnienie: Wypełniaj zawsze pokornie i sumiennie przykazania i przepisy Kościoła, aby cię kiedyś Jezus Chrystus uznał za pobożną owieczkę swej trzody, którą paść polecił Piotrowi i jego następcom.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 198-199.

 

Przypisy:

(1) Por. dyscyplinę postną obecnie obowiązującą w Kościele katolickim: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące. (Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: