KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O dziewiątym

i dziesiątym przykazaniu Boskim

 

"Nie pożądaj żony bliźniego twego"

 

"Nie pożądaj dobra bliźniego twego"

 

1. P. Czego zabrania dziewiąte przykazanie Boskie?

 

O. Dziewiąte przykazanie Boskie zabrania w ogóle wszystkich nieczystych myśli i żądz.

 

2. P. Czy myśli i żądze nieczyste są zawsze grzechem?

 

O. Jeśli nie mamy w nich upodobania i staramy się odrzucić je, wówczas nie są grzechem.

 

*3. P. Jak ma sobie radzić, kogo napastują nieczyste myśli i żądze?

 

O. Powinien od razu sprzeciwić się im, i prosić Boga o pomoc.

 

4. P. Co nakazuje dziewiąte przykazanie Boskie?

 

O. Dziewiąte przykazanie Boskie nakazuje tego tylko pragnąć, co jest uczciwe i święte.

 

5. P. Czego zabrania dziesiąte przykazanie Boskie?

 

O. Dziesiąte przykazanie Boskie zabrania wszelkiej żądzy cudzego dobra.

 

6. P. Co nakazuje dziesiąte przykazanie Boskie?

 

O. Dziesiąte przykazanie Boskie nakazuje każdemu dobrze życzyć, i poprzestawać na swoim.

 

*7. P. Dlaczego zakazuje Bóg nie tylko złych uczynków, ale także złych myśli i żądz?

 

O. Bóg zakazuje złych myśli i żądz, ponieważ one zanieczyszczają serce, a w końcu prowadzą także do złych uczynków. – Bóg Najświętszy brzydzi się i złymi myślami, bo: "człowiek widzi, co się pokazuje; a Pan patrzy na serce" (I Król. XVI, 7).

 

Upomnienie: Złe myśli i żądze zawsze oddalaj natychmiast i stanowczo przypomnieniem Boga lub kar piekielnych.

 

Panie! dokąd przed Twym duchem przenikliwym,

Dokąd przed okiem ukryć się straszliwym?

Czylim ja chodził, czym się usiąść skłonił,

Przed wiadomością Twoją'm się nie schronił.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 196-197.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: