KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O siódmym przykazaniu Boskim

 

"Nie kradnij"

 

1. P. Czego zabrania siódme przykazanie Boskie?

 

O. Siódme przykazanie Boskie zabrania krzywdzić bliźniego na majątku przez rozbój, kradzież, oszukaństwo, lichwę lub jakikolwiek inny niesprawiedliwy sposób.

 

2. P. Którzy grzeszą rozbojem lub kradzieżą?

 

O. Rozbojem i kradzieżą grzeszą nie tylko rozbójnicy i złodzieje, którzy sami rozbój i kradzież popełniają, lecz wszyscy, którzy im doradzają i pomagają; również ci, którzy rzeczy skradzione kupują, znalezionych nie oddają, lub długów nie płacą.

 

3. P. Kto grzeszy oszukaństwem?

 

O. Oszukaństwem grzeszy, kto oszukuje bliźniego w kupnie lub sprzedaży na mierze, wadze, pieniądzach lub towarach, kto prowadzi niesprawiedliwe procesy, sędziów przekupuje itp.

 

*4. P. Kto grzeszy lichwą?

 

O. Lichwą grzeszy, kto za rzecz pożyczoną żąda wielkiego procentu, w ogóle każdy, kto korzysta z nędzy bliźniego do własnego wzbogacenia się.

 

*5. P. Kto jeszcze grzeszy przeciwko siódmemu przykazaniu?

 

O. Grzeszą przeciwko siódmemu przykazaniu jeszcze ci wszyscy, którzy uszkadzają cudze pola, łąki, drzewa, kaleczą lub zabijają cudze bydło, zaniedbują pracy obowiązkowej, lub w czymkolwiek wyrządzają niesprawiedliwą szkodę bliźniemu.

 

6. P. Co powinien ten czynić, który posiada cudzą rzecz, lub wyrządził bliźniemu szkodę?

 

O. Kto posiada rzecz cudzą, powinien ją zwrócić i szkodę bliźniemu nagrodzić według możności; bo inaczej nie otrzyma odpuszczenia grzechu u Boga.

 

† 7. P. Kto powinien cudzą własność zwrócić, albo szkodę nagrodzić?

 

O. Ten powinien cudzą własność zwrócić lub szkodę nagrodzić:

 

1) kto cudzą własność lub jej wartość posiada, albo kto wyrządził szkodę sam lub przez innych;

 

2) jeśli zaś ten nie może lub nie chce, powinni to uczynić ci, którzy w grzechu udział mieli, albo mu nie przeszkodzili, chociaż mogli przeszkodzić, i byli do tego obowiązani.

 

*8. P. Komu należy cudzą własność zwrócić?

 

O. Cudzą własność należy zwrócić właścicielowi lub jego spadkobiercom; a jeśli to jest niemożliwe, należy ją dać ubogim, albo użyć na cele pobożne.

 

*9. P. Co ma czynić ten, kto nie może natychmiast nagrodzić szkody?

 

O. Kto nie może natychmiast nagrodzić szkody, powinien mieć szczerą wolę uczynić to jak najprędzej, a tymczasem powinien usilnie się starać, aby to mógł wnet uczynić.

 

10. P. Co nakazuje siódme przykazanie?

 

O. Siódme przykazanie nakazuje każdemu oddać, co mu się należy, i być dobroczynnym dla bliźniego.

 

Upomnienie: Nie przywłaszczaj sobie nic cudzego, choćby to była rzecz najmniejszej wartości, i bierz sobie do serca tę prawdę: "od małego się zaczyna, na wielkim się kończy". Nie bierz także nic rodzicom, bo Pismo św. mówi: "Kto bierze co u ojca swego albo u matki, a mówi, że to nie grzech, jest towarzyszem mężobójcy" (Przyp. XXVIII, 24). Przez to ponosi rodzeństwo szkodę, a domownicy popadają w podejrzenie niesłuszne.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 189-192.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: