KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O szóstym przykazaniu Boskim

 

"Nie cudzołóż"

 

1. P. Czego zabrania szóste przykazanie Boskie?

 

O. Szóste przykazanie Boskie zabrania: 1) wszystkich grzechów nieczystości: nieczystych spojrzeń, rozmów, żartów i wszystkiego, co obraża skromność; 2) wszystkiego, co prowadzi do nieczystości.

 

*2. P. Co prowadzi zwykle do nieczystości?

 

O. Do nieczystości prowadzi: 1) ciekawość oczu; 2) ubiór nieskromny; 3) towarzystwo złych ludzi i czytanie złych książek; 4) nieskromne widowiska i tańce; 5) pijaństwo i lenistwo.

 

† 3. P. Dlaczego trzeba się wystrzegać szczególnie grzechu nieczystości?

 

O. Grzechu nieczystości trzeba się wystrzegać, ponieważ nie ma grzechu nadeń brzydszego, i w skutkach straszniejszego.

 

† 4. P. Które są skutki grzechu nieczystości?

 

O. Skutki grzechu nieczystości są:

 

1) grzech nieczystości pozbawia człowieka niewinności, i kazi go na duszy i ciele;

 

2) prowadzi go do wielu innych grzechów i występków;

 

3) wtrąca go w nędzę, poniżenie, hańbę, na koniec w potępienie wieczne. – Tego uczy Pismo św., które powiada: "Kto się przyłącza ku nierządnikom, będzie niecnotą; zgniłość i robaki odziedziczą go" (Ekli. XIX, 3).

 

5. P. Co powinien czynić, kto nie jest pewny, czy to, czego się dopuścił, jest grzechem nieczystości?

 

O. Kto nie jest pewny, czy to, czego się dopuścił, jest grzechem nieczystości, powinien na spowiedzi najbliższej prosić spowiednika o radę, a tymczasem wystrzegać się pilnie tego, o czym wątpi.

 

6. P. Co nakazuje nam szóste przykazanie Boskie?

 

O. Szóste przykazanie Boskie nakazuje nam, zachować przyzwoitość i skromność we wszystkich myślach, mowach i uczynkach.

 

† 7. P. Jakich środków trzeba używać przeciwko pokusom do grzechu nieczystości?

 

O. Powinniśmy używać środków następujących: 1) unikać złego towarzystwa i wszelkiej sposobności; 2) strzec troskliwie zmysłów, mianowicie oczu; 3) często przyjmować święte Sakramenty; a w czasie pokusy 4) polecać się Bogu i Najświętszej Pannie; i 5) przypominać sobie często, że Bóg wszystko widzi, i że każdej chwili możemy umrzeć.

 

Upomnienie: Szanuj i kochaj niewinność twej duszy; wspominaj często słowa Pisma św.: "O jak piękny jest rodzaj (ludzi) czysty; nieśmiertelna jest bowiem pamiątka jego, gdyż i u Boga znajoma jest i u ludzi" (Mądr. IV, 1). Dlatego nic nie myśl, ani nie czyń w samotności, albo wobec innych, czego musiałbyś się wstydzić przed uczciwymi ludźmi.

 

Nie ufaj grzechowi; bo choć rozkosz obiecuje,

Jest słodką trucizną, która śmierć gotuje.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 187-189.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: