KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O przykazaniach

 

1. P. Czy dosyć jest do zbawienia, wierzyć we wszystko, co Bóg objawił?

 

O. Do zbawienia nie dosyć jest wierzyć we wszystko, co Bóg objawił; powinniśmy także zachować Jego przykazania, bo Chrystus Pan powiedział wyraźnie: "Jeśli chcesz wnijść do żywota wiecznego, chowaj przykazania" (Mt. XIX, 17).

 

2. P. Czy możemy zachowywać przykazania Boskie?

 

O. Za pomocą łaski Bożej, której Bóg nikomu nie odmawia, możemy zachowywać przykazania Boskie, bo Pismo św. mówi: "Przykazania Jego nie są ciężkie" (I Jan. V, 3).

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, s. 153.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: