KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O szóstym artykule wiary

 

"Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego"

 

1. P. Czego nas uczą słowa: "Wstąpił na niebiosa"?

 

O. Te słowa uczą nas, że Jezus Chrystus dnia 40-go po swoim zmartwychwstaniu wstąpił na niebiosa własną mocą, z duszą i z ciałem. Święto "Wniebowstąpienia Pańskiego" przypomina nam tę prawdę wiary.

 

*2. P. Czy Jezus Chrystus sam tylko wstąpił na niebiosa?

 

O. Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa nie tylko sam, lecz wprowadził tamże dusze sprawiedliwych, które uwolnił z piekieł.

 

3. P. Z którego miejsca wstąpił Jezus Chrystus na niebiosa?

 

O. Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa z góry Oliwnej w obecności uczniów swoich.

 

*4. P. Dlaczego wstąpił Jezus Chrystus na niebiosa?

 

O. Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa:

 

1) aby także jako człowiek dostąpił najwyższej chwały nad wszystkimi stworzeniami;

 

2) aby zesłał na Apostołów Ducha Świętego;

 

3) aby u Ojca swego niebieskiego był naszym pośrednikiem i orędownikiem;

 

4) aby nam także przygotował w niebie mieszkania.

 

5. P. Co znaczą słowa: "Siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego"?

 

O. Te słowa znaczą, że Jezus Chrystus nie tylko jako Bóg, lecz także jako człowiek ma najwyższe panowanie nad wszystkim stworzeniem i bierze udział we władzy i chwale Bożej.

 

Upomnienie: Wznoś często wzrok i serce do nieba za Jezusem i staraj się wszystkimi siłami, abyś za Nim mógł się tam dostać.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 117-119.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: