KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O czwartym artykule wiary

 

"Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" (1)

 

1. P. Czego nas uczy czwarty artykuł wiary?

 

O. Czwarty artykuł wiary uczy nas, że Jezus Chrystus za nas cierpiał, umarł na krzyżu i w grobie został pochowany.

 

2. P. Czy Jezus Chrystus cierpiał jako Bóg, czy jako człowiek?

 

O. Jezus Chrystus cierpiał jako człowiek, tj. w ludzkiej swojej naturze.

 

3. P. Co cierpiał Jezus Chrystus?

 

O. Jezus Chrystus cierpiał przez całe życie niezmierne trudy, zniewagi i prześladowania. W końcu był pojmany, wyszydzony i oplwany, biczowany, cierniem koronowany, i do krzyża przybity.

 

4. P. Gdzie ukrzyżowano Jezusa Chrystusa?

 

O. Jezusa Chrystusa ukrzyżowano na górze Kalwarii, blisko miasta Jerozolimy.

 

5. P. Jak długo wisiał Jezus Chrystus na krzyżu?

 

O. Jezus Chrystus wisiał na krzyżu trzy godziny w najsroższych boleściach na ciele i duszy, aż wreszcie, skłoniwszy głowę, umarł.

 

6. P. Czy umarł Jezus Chrystus rzeczywiście?

 

O. Jezus Chrystus umarł rzeczywiście, to jest: dusza Jego odłączyła się od ciała.

 

*7. P. Co działo się przy śmierci Jezusa Chrystusa?

 

O. Przy śmierci Jezusa Chrystusa zaćmiło się słońce, drżała ziemia, rozpadały się skały i otwierały groby, a wielu umarłych powstało.

 

*8. P. Czego dowodzą te cuda?

 

O. Te cuda dowodzą, że Jezus Chrystus prawdziwie jest Synem Boga, jak to wyznał setnik, stojący pod krzyżem, i jego żołnierze.

 

9. P. Kto skazał Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową?

 

O. Jezusa Chrystusa skazała na śmierć krzyżową wysoka rada żydowska, a następnie namiestnik rzymski, Piłat Poncki.

 

10. P. Czy Jezus Chrystus poniósł śmierć z przymusu?

 

O. Nie; Jezus Chrystus poniósł śmierć dobrowolnie, jak przepowiedział Prorok o Nim: "Ofiarowany jest, iż sam chciał" (Izaj. LIII, 7).

 

11. P. Dlaczego chciał Jezus Chrystus cierpieć i umrzeć?

 

O. Jezus Chrystus chciał cierpieć i umrzeć, aby zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości za grzechy nasze, a przez to aby nas odkupił i zbawił.

 

12. P. Za które grzechy uczynił zadość Jezus Chrystus?

 

O. Jezus Chrystus uczynił zadość za grzechy wszystkich ludzi, za grzech pierworodny i za wszystkie inne grzechy ludzkie.

 

*13. P. Od czego wybawił nas Jezus Chrystus swoją męką i śmiercią?

 

O. Jezus Chrystus wybawił nas swoją męką i śmiercią: 1) od grzechu; 2) od niewoli szatana; 3) od wiecznego potępienia.

 

*14. P. Co wysłużył nam jeszcze Jezus Chrystus przez swoją mękę i śmierć?

 

O. Jezus Chrystus wysłużył nam jeszcze przez swoją mękę i śmierć: 1) pojednanie z Bogiem; 2) niebo; 3) obfite łaski, abyśmy mogli stać się świętymi i osiągnąć zbawienie.

 

*15. P. Czy wysłużył Jezus Chrystus łaskę i zbawienie wieczne tylko tym, którzy rzeczywiście będą zbawieni?

 

O. Jezus Chrystus wysłużył łaskę i zbawienie wieczne wszystkim ludziom bez wyjątku, bo za wszystkich bez wyjątku umarł.

 

*16. P. Jeżeli Chrystus wysłużył wszystkim ludziom zbawienie wieczne, dlaczegoż nie wszyscy będą zbawieni?

 

O. Ponieważ nie wszyscy to czynią, co do osiągnienia zbawienia jest konieczne, tj. ponieważ nie wszyscy wierzą, nie wszyscy zachowują przykazania, i nie wszyscy używają środków łaski.

 

Upomnienie: Nie zapominaj nigdy, jak wielce umiłował cię Jezus Chrystus, i postanów żyć dla Niego, który umarł za ciebie śmiercią tak bolesną. Rozmyślaj mękę Chrystusa, obchodź drogę krzyżową i groby święte w Wielkim Tygodniu; powstrzymuj się od mięsa w piątek, jako w dzień śmierci Chrystusowej.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 111-114.

 

Przypisy:

(1) Zobacz: Zarys dziejów religii, § 25, 26.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: