KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O trzecim artykule wiary

 

"Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny"

 

1. P. Czego uczy nas trzeci artykuł składu wiary?

 

O. Trzeci artykuł składu wiary uczy nas, że druga osoba Trójcy Najświętszej, Syn Boży, stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego, to znaczy, że przyjął ciało i duszę ludzką. Dlatego mówimy: "Słowo, tj. Syn Boży, stało się ciałem (człowiekiem), i mieszkało między nami" (Jan I, 14).

 

2. P. Jak nazywamy tę tajemnicę wiary?

 

O. Tę tajemnicę wiary nazywamy: "tajemnicą wcielenia Syna Bożego".

 

3. P. Więc cóż wierzymy o Jezusie Chrystusie, gdy wierzymy w tajemnicę Jego wcielenia?

 

O. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, a zarazem i prawdziwym człowiekiem. Bogiem jest On od wieków, a człowiekiem stał się w czasie.

 

4. P. Ileż jest natur w Jezusie Chrystusie?

 

O. W Jezusie Chrystusie są obydwie natury: Boska i ludzka. On ma naturę Boską, ponieważ jest prawdziwym Bogiem, i naturę ludzką, ponieważ jest prawdziwym człowiekiem.

 

*5. P. Czy w Jezusie Chrystusie są także dwie osoby?

 

O. W Jezusie Chrystusie jest tylko jedna osoba Boska, ponieważ obydwie natury są w Nim nierozdzielnie połączone w jednej osobie Syna Bożego.

 

6. P. Z kogo przyjął Syn Boży naturę ludzką?

 

O. Syn Boży przyjął naturę ludzką z Maryi Panny, która też dlatego nazywa się "Matką Bożą albo Bogarodzicą".

 

*7 P. Dlaczego nazywa się Maryja "Panną"?

 

O. Maryja nazywa się Panną, ponieważ jako Matka Syna Bożego, nie przestała być Panną.

 

8. P. Czy miał Jezus Chrystus jako człowiek także ojca?

 

O. Jako człowiek nie miał Jezus Chrystus ojca, bo św. Józef, dziewiczy małżonek Maryi, był tylko Jego opiekunem.

 

9. P. Dlaczego stał się Syn Boży człowiekiem?

 

O. Syn Boży stał się człowiekiem, aby mógł za nas cierpieć i umrzeć, bo jako Bóg nie mógł ani cierpieć, ani umierać.

 

Upomnienie: Gdy dzwonią rano, w południe i wieczór na: "Anioł Pański" – dziękuj tą modlitwą Bogu z całego serca, że z miłości ku tobie, raczył stać się ubogim dziecięciem.

 

 

O życiu Jezusa Chrystusa na ziemi (1)

 

10. P. Gdzie narodził się Jezus Chrystus?

 

O. Jezus Chrystus narodził się w stajence w miasteczku Betlejemie, a pamiątkę Jego narodzenia obchodzimy corocznie na święta "Bożego Narodzenia".

 

11. P. Kto przyszedł pierwszy oddać cześć Boską dzieciątku Jezus?

 

O. Najpierw przyszli pobożni pasterze z okolicy; potem trzej mędrcy czyli trzej królowie z krajów wschodnich.

 

12. P. Jakże dowiedzieli się pasterze i mędrcy o narodzeniu Pana Jezusa?

 

O. Pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Jezusa przez anioła, a trzej mędrcy przez gwiazdę cudowną.

 

13. P. Co się stało dnia 40-go po narodzeniu Pana Jezusa?

 

O. Dnia 40-go po narodzeniu był Jezus ofiarowany w kościele Jerozolimskim. Pamiątkę tego ofiarowania obchodzimy corocznie w święto Matki Boskiej Gromnicznej, która dlatego tak się nazywa, ponieważ w tym dniu poświęcają się świece, zwane gromnicami.

 

14. P. Czy dziecię Jezus pozostawało zawsze w Jerozolimie lub w kraju żydowskim?

 

O. Nie; ponieważ król Herod chciał zabić dziecię Jezus, ratował Je Józef z Maryją, uciekając do Egiptu.

 

15. P. Gdzie przebywał Pan Jezus, powróciwszy z Egiptu?

 

O. Powróciwszy z Egiptu, przebywał Pan Jezus do 30-go roku życia w Nazarecie, w domu swej Matki i opiekuna, i był im poddany.

 

16. P. Dlaczego chciał Pan Jezus, Syn Boży, być poddanym?

 

O. Pan Jezus, Syn Boży, chciał być poddanym, aby nauczyć dzieci posłuszeństwa względem rodziców.

 

17. P. Co uczynił Pan Jezus w dwunastym roku życia?

 

O. W dwunastym roku życia poszedł Pan Jezus z swoją Matką i z swoim opiekunem do Jerozolimy i pozostał tam trzy dni w kościele.

 

18. P. Dlaczego pozostał Pan Jezus w kościele?

 

O. Pan Jezus pozostał w kościele, aby nas nauczył, żeśmy z radością powinni się modlić, słuchać słowa Bożego i ochotnie przebywać w kościele, w domu Bożym.

 

19. P. Dokąd udał się Pan Jezus, gdy miał lat 30?

 

O. Gdy Pan Jezus miał lat 30, udał się nad rzekę Jordan, gdzie rozkazał Janowi, aby Go ochrzcił. Potem udał się na puszczę, gdzie modlił się i pościł 40 dni i nocy, poczym był kuszony od czarta.

 

20. P. Co uczynił Pan Jezus, gdy wrócił z puszczy?

 

O. Gdy Pan Jezus wrócił z puszczy, rozpoczął nauczać, gromadził uczniów, i wybrał sobie z nich 12 za nieustannych towarzyszów swoich, których nazwał Apostołami.

 

21. P. Czego nauczał Pan Jezus?

 

O. Pan Jezus nauczał, co mamy wierzyć, czego się spodziewać i co czynić, abyśmy byli zbawieni.

 

*22. P. Czym udowodnił Pan Jezus, że Jego nauka jest prawdziwą i Boską?

 

O. Pan Jezus udowodnił, że Jego nauka jest prawdziwą i Boską:

 

1) świętością swego życia;

 

2) cudami i proroctwami.

 

*23. P. Z czego poznajemy świętość życia Pana Jezusa?

 

O. Świętość życia Pana Jezusa poznajemy z tego, że Jezus nie miał żadnego grzechu, był najdoskonalszym wzorem wszystkich cnót, pełen miłości ku ludziom, nawet ku najzawziętszym nieprzyjaciołom, a Ojcu swemu niebieskiemu posłuszny aż do śmierci.

 

*24. P. Co są cuda?

 

O. Cuda są to nadzwyczajne dzieła, które tylko wszechmocą Boga mogą być wykonane.

 

*25. P. Wymień niektóre cuda, zdziałane przez Pana Jezusa?

 

O. Pan Jezus 1) zamienił wodę w wino; 2) pięcioma chlebami nakarmił przeszło 5000 ludzi; 3) jednym słowem uspokoił burzę i wody morza, uzdrawiał chorych, wypędzał czartów z opętanych, wskrzeszał umarłych.

 

*26. P. Co przepowiedział Pan Jezus?

 

O. Pan Jezus przepowiedział zdarzenia, które tylko Bogu mogły być znane, np. zdradę Judasza i zaparcie Piotra, swoją śmierć krzyżową, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie itd.

 

*27. P. Które przepowiednie Pana Jezusa spełniają się i teraz?

 

O. Spełniają się i teraz przepowiednie Pana Jezusa, że:

 

1) Ewangelia jest opowiadana po całej ziemi;

 

2) Kościoła nie zwyciężą bramy piekielne;

 

3) z kościoła Jerozolimskiego nie pozostanie kamień na kamieniu.

 

Upomnienie: Bądź pilny i pracowity, według przykładu Jezusa Chrystusa. Módl się i ucz ochotnie, i staraj się wzrastać w mądrości i łasce, bo Pan Jezus mówi: "Dałem wam przykład, abyście, jak ja czyniłem, i wy czynili" (Jan XIII, 15).

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 105-111.

 

Przypisy:

(1) Zobacz: Zarys dziejów religii, § 21, 22, 23.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: