KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O drugim artykule wiary

 

"I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego"

 

1. P. Czego uczy nas drugi artykuł składu wiary?

 

O. Drugi artykuł składu wiary uczy nas, że jednorodzony Syn Boży, Pan nasz, Jezus Chrystus, jest Odkupicielem, którego Bóg ludziom obiecał i zesłał.

 

2. P. Co znaczy Imię "Jezus"?

 

O. Imię "Jezus" znaczy tyle, co Zbawiciel lub Odkupiciel.

 

3. P. Co znaczy "Chrystus"?

 

O. Chrystus, a po hebrajsku Mesjasz, znaczy tyle co Pomazaniec.

 

4. P. Dlaczego nazywa się Jezus Pomazańcem?

 

O. Jezus nazywa się Pomazańcem dlatego, że w starym zakonie namaszczano Najwyższych Kapłanów, Proroków i Królów; a Jezus jest naszym Najwyższym Kapłanem, Prorokiem i Królem.

 

5. P. Dlaczego nazywa się Jezus Chrystus "jednorodzonym Synem Boga"?

 

O. Ponieważ Jezus Chrystus, jako druga osoba Trójcy Świętej, jest od wieków jedynym, prawdziwym i właściwym Synem Boga, jednej i tej samej natury czyli istoty z Bogiem Ojcem.

 

6. P. Czy i my także jesteśmy dziećmi Boga?

 

O. I my także jesteśmy dziećmi Boga, ale tylko dziećmi z łaski przyjętymi, nie zaś od wieków, ani tej samej natury czyli istoty, jak Bóg.

 

*7. P. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest przyobiecanym Odkupicielem?

 

O. Wiemy, że Jezus Chrystus jest przyobiecanym Odkupicielem, ponieważ na Nim tylko spełniło się wszystko, co przepowiedzieli Prorocy o Odkupicielu. Dlatego powiedział Jezus żydom: "Rozbierajcie Pisma, a one są, które świadectwo dają o mnie" (Jan V, 39).

 

*8. P. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i prawdziwym Bogiem?

 

O. Że Jezus Chrystus jest Synem Boga i prawdziwym Bogiem, wiemy:

 

1) z przepowiedni Proroków;

 

2) z świadectwa Boga Ojca;

 

3) z Jego własnego świadectwa;

 

4) z nauki Apostołów;

 

5) z nauki Kościoła katolickiego.

 

9. P. Jak nazywają Prorocy Jezusa Chrystusa w swych przepowiedniach?

 

O. Prorocy nazywają Jezusa Chrystusa: "Bogiem, Najświętszym, Przedziwnym, Ojcem przyszłego wieku".

 

*10. P. Jakie świadectwo dał o Jezusie Bóg Ojciec?

 

O. Przy chrzcie Jezusa w Jordanie, i przy Jego przemienieniu na górze Tabor, dał się słyszeć z nieba głos Boga Ojca: "Ten jest Syn mój miły, w którymem upodobał sobie" (Mt. XVII, 5).

 

11. P. Jakie świadectwo dał Jezus Chrystus sam o sobie?

 

O. 1) Jezus Chrystus świadczył, że jest Synem Boga i prawdziwym Bogiem, jak Bóg Ojciec. "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jan X, 30), mówił Pan Jezus. "Jako Ojciec wzbudza umarłych i ożywia, tak i Syn, których chce, ożywia, – aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca" (Jan V, 21. 23). A gdy Piotr rzekł do Pana Jezusa: "Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego" (Mt. XVI, 16), – Tomasz zaś zawołał: "Pan mój i Bóg mój" (Jan XX, 28), potwierdził Pan Jezus te słowa.

 

2) Chrystus zatwierdził to świadectwo swoje Boskimi uczynkami, jako to: świętością swego życia, swoim zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem, i wieloma innymi cudami i proroctwami;

 

3) w końcu za to świadectwo o Boskiej swojej godności poniósł Pan Jezus śmierć na krzyżu, bo skazano Go na nią właśnie za to, że na słowa Arcykapłana: "Poprzysięgam Cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeśliś Ty jest Chrystus, Syn Boży" odrzekł: "Tyś powiedział" (Mt. XXVI, 63-64).

 

*12. P. Jakie świadectwo dawali Apostołowie o Jezusie Chrystusie?

 

O. Apostołowie nauczali wyraźnie, że:

 

1) Chrystus jest prawdziwym Synem Boga;

 

2) że jest prawdziwym Bogiem;

 

3) że dlatego należy Mu się od wszystkich stworzeń cześć boska.

 

*13. P. Czego naucza Kościół katolicki o Jezusie Chrystusie?

 

O. Kościół katolicki nauczał zawsze i naucza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, jednej natury czyli istoty z Bogiem Ojcem, i bronił tej nauki, jako głównej prawdy chrześcijaństwa.

 

14. P. Dlaczego nazywa się Jezus Chrystus "Panem naszym"?

 

O. Jezus Chrystus nazywa się i jest Panem naszym, ponieważ:

 

1) jako Bóg, jest Panem i Stwórcą nieba i ziemi;

 

2) jako Odkupiciel, odkupił nas swoją krwią.

 

Upomnienie: Wzywaj zawsze z pobożnością, szczególnie w pokusach, imienia "Jezus". Nie zaniedbuj nigdy tego pięknego pozdrowienia: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" – "Na wieki wieków, Amen". Nie wymawiaj nigdy płocho najświętszego Imienia Jezus, ale je szanuj i czcij, jak je czci Kościół, który dlatego ustanowił święto "Najświętszego Imienia Jezus".

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 101-105.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: