KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O apostolskim składzie wiary

 

1. P. Kto ogłaszał naukę Jezusa Chrystusa po Jego wniebowstąpieniu?

 

O. Ogłaszali ją Apostołowie.

 

2. P. Któż to byli Apostołowie?

 

O. Apostołowie byli to uczniowie Chrystusa Pana, których On wybrał i uczynił towarzyszami swymi, aby słuchali Jego nauki, widzieli Jego cuda, patrzyli na Jego najświętsze życie, a potem opowiadali Jego naukę.

 

3. P. Co znaczy ta nazwa "Apostoł"?

 

O. Znaczy tyle co posłaniec.

 

4. P. Dlaczegóż ci uczniowie Chrystusa nazywali się Apostołami czyli posłami?

 

O. Ponieważ Jezus Chrystus posłał ich, aby wszędzie opowiadali Jego naukę. Rozkazał im tak przed wniebowstąpieniem swoim, mówiąc: "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody – nauczając je chować (pełnić) wszystko, comkolwiek wam przykazał" (Mt. XXVIII, 19-20).

 

5. P. Czegóż nauczali Apostołowie?

 

O. Apostołowie nauczali tych prawd wiary i obyczajów, które objawiał Jezus Chrystus.

 

6. P. Jak się nazywa krótki zbiór tych prawd wiary, których Apostołowie nauczali?

 

O. Nazywa się składem wiary apostolskim.

 

7. P. Dlaczego nazywa się ten krótki zbiór składem wiary?

 

O. Ponieważ składa się z prawd wiary.

 

8. P. Dlaczego nazywa się apostolskim?

 

O. Ponieważ pochodzi od Apostołów.

 

9. P. Więc gdzież są zawarte w krótkości te prawdy, które przede wszystkim wiedzieć i wierzyć powinniśmy?

 

O. Te prawdy, które przede wszystkim wiedzieć i wierzyć powinniśmy, zawarte są w apostolskim składzie wiary.

 

10. P. Jak opiewa apostolski skład wiary?

 

O. Apostolski skład wiary tak opiewa: Wierzę itd.

 

11. P. Jak się dzieli apostolski skład wiary?

 

O. Apostolski skład wiary dzieli się na 12 części czyli artykułów wiary.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 74-75.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: