KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O dwunastym artykule wiary

 

"Żywot wieczny, Amen"

 

1. P. Czego uczy nas dwunasty artykuł składu wiary?

 

O. Dwunasty artykuł składu wiary uczy nas, że: 1) po tym życiu jest jeszcze inne życie, wiecznie trwające; 2) że sprawiedliwi w tamtym życiu używać będą wiecznego szczęścia.

 

2. P. Czy możemy pojąć to szczęście wieczne?

 

O. Szczęścia wiecznego nie możemy pojąć. Większe ono jest, niż wszystko, co człowiek pomyśleć i powiedzieć zdoła, jak tego uczą słowa Apostoła: "Albowiem oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i w serce człowieka nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują" (I Kor. II, 9).

 

*3. P. Czy wszyscy będą szczęśliwymi w równym stopniu?

 

O. Nie; każdy otrzyma nagrodę według pracy swojej tj. według swoich zasług.

 

4. P. Jakim będzie życie bezbożnych w wieczności?

 

O. Życie bezbożnych będzie bez pociechy i spokoju, pełne wiecznych mąk w piekle.

 

5. P. Kto będzie potępiony?

 

O. Potępiony będzie każdy, kto umrze w nieprzyjaźni z Bogiem, tj. w grzechu śmiertelnym.

 

*6. P. Skąd to wiemy, że kary potępionych będą trwać wiecznie?

 

O. Wiemy to: 1) z wyraźnych słów Jezusa Chrystusa, który powie do potępionych: "Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny... i pójdą na mękę wieczną" (Mt. XXV, 41 i 46); 2) z nauki nieomylnego Kościoła.

 

7. P. Co jest piekło?

 

O. Piekło jest, według słów Chrystusa Pana, "miejsce mąk, wieczne udręczenie, ogień nieugaszony, ciemność zewnętrzna, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów" (Łk. XVI, 28).

 

8. P. Jakich mąk będą doznawali potępieni?

 

O. Potępieni będą doznawali:

 

1) mąk wewnętrznych i rozpaczy na myśl tego złego, które popełnili, i na pamięć łask, które zmarnowali;

 

2) niewymownego smutku i boleści, że z własnej winy utracili szczęście wieczne;

 

3) obmierzłego towarzystwa czartów i wszystkich potępionych;

 

4) nieznośnych męczarni i udręczeń bez nadziei ich złagodzenia lub końca; bo ich ogień nie wygaśnie, a robak nie umrze.

 

9. P. Dlaczego są kary potępionych wieczne?

 

O. Kary potępionych są wieczne, ponieważ:

 

1) obraza nieskończonego majestatu Boga wymaga od Jego sprawiedliwości kary, która nie ma końca;

 

2) ponieważ wszyscy, którzy umrą w grzechu, wiecznie też trwać będą w grzechu niepoprawni;

 

3) ponieważ tylko wieczne kary są dostatecznym środkiem do odstraszenia ludzi od grzechów, nie tylko jawnych, lecz i tajemnych.

 

*10. P. Czy wszyscy potępieni będą ponosić jednakowe męki?

 

O. Nie; każdy będzie ponosił męki według wielkości swoich grzechów i w miarę nadużycia łask, które otrzymał.

 

*11. P. Czy wszyscy potępieni będą potępieni z własnej winy?

 

O. Wszyscy potępieni będą potępieni z własnej winy, ponieważ wszyscy ludzie mogą być zbawieni, jeśli tylko chcą korzystać z obfitych łask, które im Bóg daje.

 

12. P. Które są cztery ostateczne rzeczy człowieka?

 

O. Cztery ostateczne rzeczy człowieka są: 1) śmierć, 2) sąd, 3) niebo, 4) piekło.

 

13. P. Którym wyrazem kończy się skład apostolski?

 

O. Skład apostolski kończy się wyrazem: "Amen", który znaczy tyle, co: "Tak jest" albo "niech się stanie".

 

14. P. Dlaczego kończymy skład apostolski tym wyrazem?

 

O. Kończymy skład apostolski tym wyrazem, bo chcemy nim powiedzieć, że wierzymy mocno we wszystko, czego nas uczą 12 artykułów składu apostolskiego, i że według tej wiary chcemy żyć i umierać.

 

Upomnienie: "We wszystkich sprawach twoich pamiętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz" (Sir. VII, 40). Rozważaj często tę groźną prawdę: "dusza, raz stracona, na wieki jest stracona; chwilowa rozkosz przynosi wieczne męki, a krótkie cierpienia wieczną radość".

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 149-152.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: