KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O jedenastym artykule wiary

 

"Ciała zmartwychwstanie"

 

1. P. Co się dzieje z człowiekiem w chwili śmierci?

 

O. W chwili śmierci odłącza się dusza człowieka od ciała i staje przed sądem Boga, ciało zaś wraca do ziemi, z której jest wzięte.

 

2. P. Dlaczego muszą wszyscy ludzie umierać?

 

O. Wszyscy ludzie muszą umierać, ponieważ wszyscy w Adamie zgrzeszyli.

 

3. P. Jak długo pozostanie ciało w ziemi?

 

O. Ciało pozostanie w ziemi aż do dnia ostatecznego, na którym Bóg je wskrzesi z martwych i znowu połączy na zawsze z duszą, przez śmierć od ciała odłączoną.

 

4. P. Skąd to wiemy, że ciała będą wskrzeszone z martwych?

 

O. Wiemy to ze słów Chrystusa, który rzekł: "Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I wynijdą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu", tj., aby usłyszeli wyrok potępienia (Jan V, 28. 29).

 

5. P. Jak nazywamy to wskrzeszenie ciał zmarłych na powrót do życia?

 

O. To wskrzeszenie ciał zmarłych na powrót do życia nazywamy zmartwychwstaniem ciał.

 

*6. P. Dlaczego zmartwychwstaną nasze ciała?

 

O. Nasze ciała zmartwychwstaną dlatego:

 

1) aby ciało także otrzymało nagrodę lub karę, ponieważ razem z duszą wykonywało dobre lub złe uczynki;

 

2) aby zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią było zupełne.

 

7. P. Czy wszyscy ludzie powstaną z martwych?

 

O. Wszyscy ludzie, dobrzy i źli, powstaną z martwych.

 

8. P. Czy wszystkich zmartwychwstałych ciała będą jednakie?

 

O. Nie wszystkich zmartwychwstałych ciała będą jednakie. Ciała złych będą szpetne, ciała zaś dobrych będą świetne, podobne do chwalebnego ciała Jezusa Chrystusa. Dlatego mamy w poszanowaniu ciała zmarłych i chowamy je w ziemi poświęconej wśród modłów i obrzędów świętych.

 

Upomnienie: Nie nadużywaj nigdy do złego oczu, języka, uszu, rąk i innych zmysłów i członków twoich, abyś kiedyś powstał z martwych do zbawienia, a nie na potępienie wieczne.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 147-148.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: