KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

–––––––

 

O ósmym artykule wiary

 

"Wierzę w Ducha Świętego"

 

1. P. Kto daje nam łaskę, którą wysłużył Jezus Chrystus?

 

O. Łaskę, którą wysłużył nam Jezus Chrystus, daje nam Duch Święty.

 

2. P. Przez kogo daje nam Duch Święty łaskę?

 

O. Duch Święty daje nam łaskę przez Kościół katolicki, któremu właśnie dlatego przyobiecał i zesłał Chrystus Ducha Świętego.

 

3. P. Kto jest Duch Święty?

 

O. Duch Święty jest trzecią osobą Boską i prawdziwym Bogiem, jak Ojciec i Syn.

 

4. P. Czym różni się Duch Święty od Ojca i Syna?

 

O. Duch Święty różni się od Ojca i Syna tym, że od obydwu pochodzi.

 

*5. P. Gdzie znajduje się Duch Święty?

 

O. Duch Święty znajduje się wszędzie, ponieważ jest Bogiem; lecz jako dawca łask nadprzyrodzonych i darów, przebywa szczególnie w Kościele katolickim i w duszy ludzi sprawiedliwych.

 

6. P. Kiedy zesłał Chrystus Kościołowi Ducha Świętego? (1)

 

O. Chrystus zesłał Kościołowi Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek, gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków. Pamiątkę zesłania Ducha Świętego obchodzimy na Zielone Świątki.

 

7. P. Których łask udziela Duch Święty Kościołowi katolickiemu?

 

O. Duch Święty naucza Kościół, uświęca go i rządzi nim niewidzialnie aż do skończenia świata.

 

8. P. Których łask udziela Duch Święty duszom ludzkim?

 

O. Duch Święty oświeca dusze ludzkie, uświęca je, umacnia i pociesza, dlatego też nazywa się Poświęcicielem i Pocieszycielem.

 

*9. P. Które są dary Ducha Świętego?

 

O. Dary Ducha Świętego są następujące: dar 1) mądrości; 2) rozumu; 3) rady; 4) mocy; 5) umiejętności; 6) pobożności; 7) bojaźni Bożej.

 

10. P. Jak długo przebywa Duch Święty w duszy człowieka?

 

O. Duch Święty przebywa w duszy człowieka tak długo, dopóki dusza nie splami się grzechem śmiertelnym.

 

11. P. Czy tedy grzech pozbawia duszę obecności Ducha Świętego?

 

O. Grzech śmiertelny pozbawia duszę obecności Ducha Świętego, i plugawi Kościół Boży, bo czyni duszę niegodną, aby była mieszkaniem Ducha Świętego.

 

Dlatego mówi Pismo Boże: "Nie wiecie, iżeście Kościołem Bożym, a Duch Boży mieszka w was? A jeśli kto Kościół Boży zgwałci, zatraci go Bóg" (I Kor. III, 16-17).

 

Upomnienie: Unikaj troskliwie grzechu, aby dusza twoja była czystym mieszkaniem Ducha Świętego, i czyń ochotnie, do czego cię wzywa Jego łaska.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 122-124.

 

Przypisy:

(1) Zobacz: Zarys dziejów religii, § 28.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: