CZEŚĆ MARYI

O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KS. JAKUB GÓRKA

PRZEDMOWA

"Myśleć o niej jest doskonała roztropność".
Mądr. VI, 16.

Gorące nabożeństwo do Matki Najświętszej jest jednym ze znaków prawie nieomylnych wybrania i przeznaczenia do chwały niebieskiej. Kochać Maryję Pannę, wielbić Ją i "myśleć o Niej jest doskonała roztropność".

Ku czci najchwalebniejszej Bogarodzicy posiadamy w naszej literaturze liczne dzieła, napisane z wielkim namaszczeniem, tchnące żarliwą miłością ku Maryi, odznaczające się gruntownością.

Do tego skarbca obfitego dorzucam i ja mą skromną pracę ku chwale najdostojniejszej Matki i Królowej naszej.

Pragnąłem w niej według słabych sił podać czcicielom Maryi materiał do czytania i rozważania, a kapłanom do przemów na uroczystości Najświętszej Panny.

Część I (str. 3-123) w 19 naukach zajmuje się pobudkami czci ku Maryi: a więc Jej godnością, świętością, doskonałością i dobrocią względem ludzi.

Przejęcie się żywe tymi prawdami, rozważanie ich oświeca rozum, ogrzewa zimne, obojętne serca i skłania je do miłości i wdzięczności względem Niepokalanej Dziewicy.

Część II (str. 127-220) podaje środki, prowadzące do nabożeństwa ku Maryi. Ćwiczenia i praktyki tu zebrane w 17 naukach zalecają najwięksi czciciele Maryi Panny.

Część III (223-326) mówi w 18 punktach o cnotach Maryi i zachęca do ćwiczenia się w nich. Wstrzymywać się od grzechu, a czynić dobrze – oto doskonałość i świętość prawdziwa. Tu tkwi istota nabożeństwa ku Maryi Pannie, która jest wieczną nieprzyjaciółką węża piekielnego i niewiastą ubraną w blaski cnót niezrównanych, oraz zwierciadłem sprawiedliwości. Wpatrywać się w nie należy pilnie i tak wspinać się na wyżyny świętości i doskonałości przy pomocy Szafarki łask wszelkich.

Część IV (329-475) podaje 17 nauk na ważniejsze uroczystości Bogarodzicy.

W pracy tej czerpałem z najpoważniejszych źródeł polskich i zagranicznych: z błog. Jana Awili, O. Pawła Segneriego, św. Alfonsa Liguorego, Mac Carthy'ego, X. P. Skargi, X. Jełowickiego, X. Mrowińskiego, Godtsa, Terriena, Aug. Nicolasa i wielu innych.

U stóp Twoich, Przeczysta Dziewico i Matko Boża, składam tę książkę i proszę, abyś łaskawym okiem wejrzała na ten maleńki dowód mej czci i miłości ku Tobie.

Błogosław tej pracy, aby się przyczyniła choć w drobnej mierze ku chwale Syna Twego i Twojej.

Pisałem w Tarnowie 27 marca 1907 r.

Ks. Dr. J. Górka (PROFESOR SEMINARIUM BISKUPIEGO W TARNOWIE), Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Nakładem Autora. Główny skład w Księgarni Zygmunta Jelenia w Tarnowie. 1907, ss. III-IV.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Cześć Maryi

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: