KATECHIZM MNIEJSZY

 

CZYLI

 

NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

KRÓTKO ZEBRANA

 

(DO NAUCZENIA SIĘ NA PAMIĘĆ)

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

ODDANIE SIĘ POD OPIEKĘ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza; z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu najmilszemu nas oddawaj.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

 

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana i ułożona z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez Kardynała Roberta Bellarmina, a z rozkazu Grzegorza XVI Papieża na polski język przetłumaczona przez Księdza ***. Nowe Wydanie. Podług wydania Propagandy w Rzymie. Berlin. W księgarni B. Behra. [1858], s. 34.

 

Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia [1956], s. 1762.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści dzieła pt.
Katechizm mniejszy
św. Roberta Bellarmina

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: