INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że będę mógł pracować ze skutkiem, jeśli nabiorę prawdziwego rozumu

1. Działanie Królestwa Mojego na tym świecie podobne jest rybakowi, który wychodzi na połów.

2. Rybak nie czeka, by ryby same przyszły do jego domu,

3. ale zabiera sieci i tam idzie, gdzie wie, że ryb wiele.

4. Zakłada najlepszą ponętę, a potem czeka w nadziei.

5. Zaczyna od tego, że uzbraja się w cierpliwość i nie krzyczy, ani szmeru nie czyni.

6. Jeśli Bóg błogosławi jego pracy, nie oddaje się bezmiernej radości.

7. Jeśli nic nie ułowi, przychodzi powtórnie z większą jeszcze ochotą i nadzieją.

8. Królestwo działania podobne jest rybakowi, który idąc na połów chce łowić dobrze.

9. Królestwo Moje na tym świecie podobne jest dobremu pasterzowi.

10. Dobry pasterz jest bardzo spokojny i rozkoszą jego jest stado, które pasie.

11. Nie myśli o tym, by owce obciążać i szkodę im czynić.

12. I owszem, prowadzi je łagodnie tam, gdzie wie, że są pastwiska dobre.

13. Jeśli się która zabłąka, idzie jej szukać; jeśli zachoruje, pielęgnuje ją jak tylko może.

14. Czuwa statecznie, a zawsze stara się o dobro swego stada.

15. Jeśli ono wchodzi na złą drogę, naprowadza je na dobrą; broni go w niebezpieczeństwie.

16. Położyłby i życie za owce swoje.

17. Królestwo czynu na tym świecie podobne jest pasterzowi, który stara się naśladować Mnie.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 188-189.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: