INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jakich przymiotów nabyć mi potrzeba, bym się stał katolikiem w czynach i prawdzie

1. Synu! Maszli być naprawdę użytecznym, wiele jeszcze uczyć i usilnie ćwiczyć ci się potrzeba.

2. Staraj się zawsze takich środków używać, które w danych okolicznościach godziwie, a najpewniej prowadzą do celu. Jeśli chcesz wiele zdziałać w krótkim czasie, tę zasadę powinieneś zawsze mieć na oku.

3. Staraj się tak wyzyskiwać swe zdolności i przymioty, by z nich wydobyć możliwie największe wyniki. Przykładaj się do tego z wytężeniem i wytrwałością, a staniesz się prawdziwie pożytecznym.

4. Jeśli chcesz wiele zrobić, w każdym zajęciu tak szafuj siłami, byś mógł pracować z umiarkowaniem a mocno, szybko a bezpiecznie, dokładnie ale oszczędnie.

5. W każdym przedsięwzięciu od tego zaczynaj, co jest do wykonania łatwiejsze, co bardziej odpowiada twemu usposobieniu, przymiotom, zdolnościom, co mniej wystawione na niebezpieczeństwa. Dasz dowód wielkiej roztropności, jeśli tak postępować będziesz.

6. Jeśli gdzieś koniecznie potrzebna reforma, zastanów się przede wszystkim Mój synu, czy nie potrzeba jej w tobie.

7. Czy masz burzyć, czy budować – nie zaczynaj nigdy od wielkiego hałasu.

8. Jeśli masz przed sobą ważne sprawy, jeśli masz dużo do czynienia, albo zależy ci na pośpiechu, nie zważaj na drobne punkciki honoru.

9. Jeśli jednak chcesz kogo zjednać, uważaj i na drobiazgi.

10. Synu! Trzeba ci wiele roztropności, by rozumnie osądzić kiedy działać z pożytkiem a kiedy powstrzymywać się od działania.

11. Przede wszystkim jednak powinieneś pracować nad sobą, by stać się pożytecznym narzędziem Mej łaski, człowiekiem prawdziwie świętym i apostolskim i rzymsko katolickim.

12. Jeśli rozumiesz co znaczy mądrość, na tym powinieneś swą mądrość zasadzić.

13. O jak podniosłe powinny być twe myśli i jak gorące twe pragnienia, byś był rzeczywiście wybitnym katolikiem!

14. I jakże wiele masz jeszcze zmienić w samym sobie, by być użytecznym i płodnym w dobre uczynki!

15. Jeśli chcesz być wielkim chrześcijaninem, bądź bardzo szczerym, bardzo pokornym, bardzo pełnym miłości.

16. Połącz się ze Mną, a będziemy wielkimi przyjaciółmi.

17. Jeśli chcesz być wielkim katolikiem, bądź świadomym i praktycznym chrześcijaninem i stosuj się we wszystkim do prawdy, która żyje w świętym Kościele Moim.

18. Współdziałaj z Mą łaską, a uczynię cię płodnym.

19. Chceszli być wielkim apostołem, złóż Mi prawdziwie w ofierze te liche, osobiste i ziemskie względy, które nie pozwalają ci wiele działać i wiele cierpieć dla sławy i pomyślności Mej sprawy.

20. Synu! Im zupełniej oddasz Mi samego siebie, tym więcej dokażesz ze Mną.

21. A jeśli chcesz, Mój synu, należeć do Namiestnika Mego, poddaj swoje mniemania i upodobania pod jego rozum i wolę, a nie daj się uwodzić osobistym wpływom innego człowieka.

22. Wtedy będziesz całkowicie Moim, gdy będę mógł cię oddać Namiestnikowi Memu, byś był w ręku jego powolnym narzędziem do pracy.

23. Znajdziesz w Mych słowach wiele nauki, gdy je rozważać będziesz w pokorze serca.

24. Jeśli na wewnątrz oporu stawiać Mi nie będziesz i nie uwikłasz się w żadne zewnętrzne przeszkody, uczynię cię wielkim katolikiem i dam ci moc zbawiennego działania i pożytecznych przedsięwzięć.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 117-121.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: