INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jaka pieśń mnie pobudza, bym szedł w ślady mojego Boskiego Mistrza

1. Dziś cię nauczę Mój synu tryumfalnej pieśni nadziei, tej pieśni, którą nucą jęki i westchnienia, którą Prawda tchnie w serca, która pociesza na ziemskim wygnaniu ludzi żyjących dla nieba:

2. Weselcie się w duchu ubożuchni biedacy, albowiem Ten, który był tak ubogim wśród ludzi, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

3. Weselcie się w duchu pokorni, albowiem Ten, co miał serce takie pokorne i ciche, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

4. Weselcie się w duchu chorzy i niemocni, albowiem Ten, co doświadczył tyle cierpienia, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

5. Weselcie się w duchu strudzeni, albowiem Ten, co pracował przez życie całe, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

6. Weselcie się w duchu pozbawieni pociechy, albowiem Ten, który wychylił do dna kielich goryczy, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

7. Weselcie się w duchu spotwarzeni, albowiem Ten, co oskarżony był o tyle zbrodni, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

8. Weselcie się w duchu wzgardzeni, albowiem Ten, co był miany za ostatniego z ludzi, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

9. Weselcie się w duchu poniżeni, albowiem Ten, nad którego przeniesiono Barabasza, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

10. Weselcie się w duchu prześladowani, albowiem Ten, co był poniewierany od wszystkich, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

11. Weselcie się w duchu bezbronni, albowiem Ten, co umarł na krzyżu w zupełnym opuszczeniu, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich, Jezus Chrystus, jest Bogiem waszym.

12. Weselcie się w duchu rzesze miłujących wiarę i łaskę, bo Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, Zbawiciel, żywot wieczny, wiekuiste szczęście maluczkich wam przekazał królestwo niebieskie.

13. Weselcie się w Bogu waszym i radujcie się w duchu, którzy kochacie czystość i chodzicie w prawdzie, których nie zaślepia próżność, nie uwodzi pokusa, nie wzburza namiętność, którzy zachowaliście wiarę i zacność, bo waszym jest królestwo niebieskie.

14. Módlcie się i pracujcie i służcie Bogu poddając się Opatrzności Jego; żyjcie złączeni miłością i braterstwem w świętym, katolickim, prawdziwym Kościele i bez ustanku weselcie się w duchu, albowiem Bóg, Jezus Chrystus, jest zawsze sprawiedliwym i dobrym, zawsze słodką pociechą cierpiących w nadziei, zawsze wieczną nagrodą maluczkich i miłośników pokoju.

Któremu z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, we trzech osobach, jedynemu i prawdziwemu Bogu, niech będzie chwała na wieki – Amen.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 96-99.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: